Donation af genstande

Vi vil meget gerne modtage henvendelser om donation af medicinske genstande. På baggrund af et fagligt skøn vil vi afgøre, om genstandene har en kulturarvsværdi for vores museum, og dermed skal optages i vores samlinger.

Henvendelser vedrørende donationer og forespørgsler om udlån – skriv til os her: museion-samling@sund.ku.dk

Medicinsk Museion indsamler og bevarer den danske medicinske kulturarv i bredeste forstand. Vi indsamler materiale relateret til hospitalsvæsenet, den primære sundhedssektor, sygepleje, forebyggelsesområdet, tandlægevæsenet, sundhedsforskning, medicinalindustrien, sundhedsuddannelserne, sær- og handicapforsorgen og sundhedsadministrationen.

Vi lægger særlig vægt på indsamling af genstande, der relaterer sig til de sidste 50 års danske biomedicinske udvikling.

Kontakt vores samlingsleder Ion Meyer for at høre mere.

Lige nu samler vi genstande ind fra corona-pandemien.
Læs mere om indsamlingen her

Sundhedsminister Magnus Heunicke overleverer smittekurve til Medicinsk Museion. Foto: Julie Tovgaard/Medicinsk Museion