Aktuelle
udstillinger

Vi har både særudstillinger, faste udstillinger og mindre installationer. Her kan du få et overblik over, hvad du kan opleve på Medicinsk Museion.

Det indsamlede
menneske

Fostre, skeletter, celler og DNA. Udstillingen viser et stort udvalg af Medicinsk Museions historiske samlinger af den menneskelige krop – fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Læs mere

Mind the Gut

Vores hoved og mave er under lup i udstillingen Mind the Gut. Udstillingen viser, hvordan læger, forskere, patienter og kunstnere gennem tiden har forsøgt at forstå og behandle det komplicerede forhold mellem hovedet og maven.

Læs mere

Corona bliver også
historie en dag

Indtil august 2024

Udstillingen trækker tråde tilbage i tiden, når den spejler året med covid-19 i fortidens erfaringer med store epidemier.

Læs mere

Udstilling Balance og stofskifte på Medicinsk Museion. Foto: Morten Skovgaard

Balance og stofskifte

Kroppen er i disse år genstand for stor opmærksomhed. I medielandskabet bliver kroppen dyrket som tyk eller tynd, rask eller syg, afhængig, trænet eller manipuleret. Men forståelsen af, hvad der gør en krop syg, er ikke entydig. Hver tid har forskellige bud på, hvordan kroppen skal forstås, og ikke mindst hvad sygdom og sundhed er.

Læs mere

Psykiatrirummet

Spændetrøjer, hjernekasse og et elektrochokapparat. Meget har ændret sig de sidste 50 år, men de vigtige spørgsmål er stadig til diskussion: Hvad er psyken? Hvornår er social afvigelse sygelig? Hvordan spiller livshistorie, kemi, genetik og omverden sammen?

Læs mere

Kintsugi

Når livet leves får vi skrammer. Nogle gange små rifter, andre gange større sår og sammenbrud. Vi kan lappes sammen og leve videre, og reparationerne bliver vidnesbyrd på vores levede liv. Denne udstilling udforsker, hvordan den medicinske videnskab og teknologi forsøger at reparere den skrøbelige krop.

Læs mere

Øjet der ser. VR på Medicinsk Museion

I blinde

Denne lille udstilling skal primært føles og lyttes til. Udstillingen består af historiske og nutidige kommunikationsmidler anvendt af mennesker med blindhed og nedsat syn. Uhørt for en museumsudstilling, må du gerne røre ved genstandene. I 2022 er der tilføjet en VR-oplevelse til udstillingen, som viser, hvordan det er at leve med øjensygdomme, farveblindhed og synsforstyrrelser.

Læs mere