Metascent

 

Vi trækker vejret for at leve, og når vi trækker vejret, lugter vi samtidig. Inhalerer og ekshalerer lugt. At lugte noget og at lugte af noget. Vi lugter allesammen forskelligt, hver og en af os. I udstillingen Metascent kunne besøgende udforske, hvordan mennesker lugter – i ordets dobbelte betydning, når man er syg, og når man er rask.

Om udstillingen

METABOLISK DUFT

Udstillingstitlen Metascent er en forkortelse af ’metabolic scent’, dvs. metabolisk (stofskiftets) duft. Vores kropslugt er bl.a. bestemt af vores stofskifte, og dermed er vores lugt også en indikation på vores generelle sundhedstilstand, eventuelle sygdomme, fordøjelse, vores næringsindtag og sågar humør. På udstillingen fik man mulighed for at opleve og forholde sig til disse dufte på flere niveauer.

UNIKKE DUFTOPLEVELSER

Vi bliver hele tiden mere eller mindre frivilligt udsat for et bombardement af dufte og lugte. Hvis vi ikke vil se noget, kan vi vende ryggen til. Vi kan stoppe ørene til, hvis der er ting, vi ikke vil høre. Men næsen lader sig ikke sådan afkoble. Vi kan trække vejret anstrengt gennem munden for en periode, men uanset hvad, så inhalerer vi duftmolekyler – såkaldte odoranter – med indåndingsluften. Duftoplevelser er derfor svære at undgå, men samtidig stærkt subjektive. I Metascent lagde vi derfor vægt på at værne om de besøgendes egne umiddelbare duftoplevelser. Udstillingen gav således plads til at besøgende selv fik næse for sagen før indholdsbeskrivelser blev præsenteret og forklaret.

DUFTNOTER – TOP, MIDTE OG BASE

Udstillingens tekster blev skrevet som en analogi til en parfumes ’noter’ i henholdsvis top, midte og base. Duftnoter bestemmes på baggrund af kendskab til molekylers flygtighed og tyngde, og udstillingens tekster foldede sig ud i tre lignende niveauer: et umiddelbart kropsligt og følelsesbetonet niveau, et faktuelt indholdsniveau, og et metareflektorisk niveau, der præsenterede overvejelser om at udstille duft. Metascent var således både en umiddelbar og konkret udstilling, men også en avanceret og tankevækkende udstilling.

HVORDAN UDSTILLER MAN DUFT? – ET EKSPERIMENT

Udstillingen præsenterede fire forskellige måder at formidle duft på i en udstillingskontekst. I fire installationer kunne man opleve hhv. fastholdt duft, substitueret duft, duft på duftens egne flygtige præmisser og endelig en invitation til at dele egne duftoplevelser fra udstillingsbesøget eller personlige minder og anekdoter om duft.

Udstillingen var baseret på et PhD forskningsprojekt af sanse- og kultursociolog Anette Stenslund.