Vandskade på Medicinsk Museion

Status

Det voldsomme regnvejr d. 2. juli medførte alvorlige vandskader på Medicinsk Museions samlinger. Det har krævet en stor indsats af museets ansatte og krævet mange ressourcer at få genstande, arkivalier og billeder tørret. Den umiddelbart truende ødelæggelse er dermed afværget.

Nu forestår der et omfattende opfølgende arbejde for at udføre den efterfølgende behandling med at rense og konservere materialet og foretage ompakning, kontrol af registreringsoplysninger og ny placering i sikre magasiner. Det er nødvendigt for at sikre materialet for fremtiden og for at gøre det tilgængeligt for udstillinger, undervisning, forskning og udlån til andre museer.
[flickr id=”6072991866″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”right”]

Midlertidigt stop for ydelser

Opfølgningsarbejdet vil tage tid og vil involvere en række af museets samlingsmedarbejdere. Derfor har vi desværre set os nødsaget til indføre et midlertidigt stop for

  • Modtagelse af genstande, arkivalier og billeder
  • Besvarelse af forespørgsler af enhver art
  • Udlån af genstande m.v.
  • Salg af billeder

i perioden 21. september 2011 — 1. april 2012.

Vi vil vende tilbage med nyheder om hvordan arbejdet med at genoprette samlingerne fremskrider.  Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation.