Exhibition in the making / En udstilling bliver til

EN: Since last spring Adam & co has been working on the exhibition Balance and Metabolism – two understandings of the body in medicine. This video shows the exhibition slowly taking form during the last month preceding the opening: Objects are prepared, showcases put up, and the graphic finish applied. DA: Siden foråret har Adam og co arbejdet på udstillingen Balance og Stofskifte -to forståelser af kroppen i medicinen. Denne video viser hvordan udstillingen langsomt tager fysisk form i den sidste måned op til åbningen; hvordan genstande gøres klar, montres sættes op og det grafiske udtryk fuldendes.