Uncategorized

A new theory of science on its way …

(For our Danish readers): I en pressemeddelelse i dag fremlægger Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) en ny og spændende videnskabsteori: Amerikanske og engelske forskere har for nylig vist, at det rent faktisk kan lade sig gøre at designe en “usynlighedsfrakke” .. Indtil videre er usynlighedsfrakken ganske vist kun teoretisk bevist. Men videnskabshistorien viser os, at mange teorier […]

(For our Danish readers): I en pressemeddelelse i dag fremlægger Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) en ny og spændende videnskabsteori:

Amerikanske og engelske forskere har for nylig vist, at det rent faktisk kan lade sig gøre at designe en “usynlighedsfrakke” .. Indtil videre er usynlighedsfrakken ganske vist kun teoretisk bevist. Men videnskabshistorien viser os, at mange teorier før eller senere bliver til virkelighed gennem eksperimenter, konstaterer FTP’s formand (min kursiv).

Jeg synes nok jeg har hørt argumentet før — men da til fordel for jordstråler, pyramideffekter og chakraer. Men det er første gang som jeg har hørt en forskningsrådsformand hævde, at noget der kun er teoretisk bevist også rent faktisk kan lade sig gøre. Og desuden med støtte i videnskabshistorisk erfaring. Et nyt og spændende tilskud til videnskabsteoriens mangefacetterede verden? Eller måske bare vrøvl?