Uden emne

August Kroghs Vippespirometer

August Krogh (1874-1949) var professor i dyrefysiologi ved Københavns Universitet fra 1916. Han var meget opfindsom og fingernem til at konstruere apparater til fysiologisk forskning. August Krogh og hans hustru, lægen Marie Krogh (1874-1943), studerede forskellige aspekter af stofskiftet.  I starten beregnede de stofskiftet ud fra målinger af udåndingsluftens rumfang og indhold af ilt og […]

VippespirometerKroghAugust Krogh (1874-1949) var professor i dyrefysiologi ved Københavns Universitet fra 1916. Han var meget opfindsom og fingernem til at konstruere apparater til fysiologisk forskning. August Krogh og hans hustru, lægen Marie Krogh (1874-1943), studerede forskellige aspekter af stofskiftet.  I starten beregnede de stofskiftet ud fra målinger af udåndingsluftens rumfang og indhold af ilt og kuldioxid. Marie Krogh fik brug for en nem metode til måling af menneskers stofskifte i hvile under sit arbejde med stofskiftesygdomme. August Krogh konstruerede vippespirometeret med en kileformet ”klokke.” Klokken blev fyldt med ilt, og patienten indåndede ilten i et lukket system. Den udåndede kuldioxid og vanddamp blev absorberet i natronkalk. Efterhånden som forsøgspersonen forbrugte ilten, aftog klokkens rumfang. Hastigheden af denne rumfangs-formindskelse var mål for stofskiftets størrelse. Den blev registreret med en blækpen på papir, der var opspændt på en roterende tromle.
Apparatet blev produceret i Dyrefysiologisk Institut og solgt ud af huset. A. Krogh beskrev apparatet og dets brug i Ugeskrift for Læger 1922;84:526-33 og 1934;96:737-40. Apparatet blev formentlig ret udbredt.natronkalk
Medicinsk Museion har to af disse apparater i forskellig størrelse, men uden den roterende tromle, kymografen.
Mon nogen af bloggens læsere ved hvor længe disse apparater var i brug? Mon nogen har eksemplarer af papiret fra tromlen med registrerede respirationskurver?