recent biomed

Bartholin

GLÆDELIG NYHED! I går hentede vi det sidste vognlæs på Bartholin instituttet. Alle de indsamlede genstande er nu bragt i sikkerhed på vores magasiner. Hermed er der bragt en forløbig afslutning på måneders forberedelse, diskussioner og praktisk arbejde. En proces, hvor under vi har lært en masse nye ting om “kunsten at indsamle”. Undervejs har […]

GLÆDELIG NYHED!
I går hentede vi det sidste vognlæs på Bartholin instituttet. Alle de indsamlede genstande er nu bragt i sikkerhed på vores magasiner. Hermed er der bragt en forløbig afslutning på måneders forberedelse, diskussioner og praktisk arbejde. En proces, hvor under vi har lært en masse nye ting om “kunsten at indsamle”. Undervejs har vi ført en logbog over, hvad der gik godt og hvad, der gik mindre godt. Vi har også ført et regnskab over de ressourcer projektet har krævet, ligesom vi har indhøstet mange praktiske erfaringer af mere logistisk karakter. Det skulle gerne føre til, at vi næste gang vi indleder et indsamlingsprojekt, er mere erfarne, bedre udrustet og at de logistiske børnesygdomme er kureret.
Men hermed er vi ikke færdige. Det venter nu et stort arbejde med at få dokumentationen på plads, proveniensen beskrevet, tilstandsvurderet, fotograferet og med at få de mange genstande registreret i den nye database – REGIN. Det er vigtigt at understrege, at blot fordi vi har hjemtaget de mange genstande så betyder det ikke at de alle nødvendigvis skal registreres. Nogle vil blive kasseret, mens andre vil bive lagt til side som rekvisitter – her gælder det om at beherske begrænsningens kunst! Vores adgang til velindrettede magasiner er ikke uendelig.
Der er grund til at takke alle Jer der har deltaget i de indledende diskussioner i Museiongruppen, men der er især grund til at takke Hanne for hendes store arbejde både før og efter selve indsamlingen på Bartholin. Det er ofte en meget ensom proces, der kræver stædighed, overblik og humor. Ikke mindste når det hele ser ud til at brænde sammen. Ja, og så er der grund til at takke “flyttefolket”. Uden Jer var tingene ikke kommet hjem.
Vi har nu i fællesskab taget kvalificeret beslutning om at skabe grundlaget for tilføjelsen af et minikapitel til dansk medicinhistorie, nu er det op til eftertiden at fortolke artefakterne og skrive historien. Først da kommer dommen – var vores beslutninger og valg rigtige eller forkerte?