Uden emne

Brugerdreven innovation og formidling

Nyt forskningsprojekt søsat. I dag kunne Sundhedsvidenskabeligt Fakultet gå ud med den gode nyhed, at et nyt stort forskningscenter på SUND søsættes. Med en generøs 5-årig tildeling på 150 mio. kr. fra Nordea Fonden – og med mulighed for forlængelse med yderligere 150 millioner kr. etableres det tværvidenskabelige forskningsprojekt ‘Sundheden i aldringen’. Biomedicinere, læger, fysiologer, folkesundhedsforskere, […]

Nyt forskningsprojekt søsat.

Transportkøretøjer foran Disneyland, parat til dårligt gående gæster og andre, som ikke orker at gå fra forlystelse til forlystelse. Los Angeles, oktober 2009.

I dag kunne Sundhedsvidenskabeligt Fakultet gå ud med den gode nyhed, at et nyt stort forskningscenter på SUND søsættes. Med en generøs 5-årig tildeling på 150 mio. kr. fra Nordea Fonden – og med mulighed for forlængelse med yderligere 150 millioner kr. etableres det tværvidenskabelige forskningsprojekt ‘Sundheden i aldringen’. Biomedicinere, læger, fysiologer, folkesundhedsforskere, etnologer og i al beskedenhed – os på Medicinsk Museion – skal de næste år arbejde sammen på at udrede sundhedsfremme i et livsforløbsperspektiv. Medicinsk Museion udgør sammen med Europæisk Etnologi på Københavns Universitet undergruppen ‘Brugerdreven Innovation og formidling’. Vi skal de kommende år arbejde med forskningsprojekter, der omhandler, hvordan brugerne tager nye sundhedsteknologier og -informationer til sig og har gjort det historisk set, og hvordan folk opfatter og håndterer sundhed i et hverdagsperspektiv. Med bevillingen får museet mulighed for at videreføre og styrke sin forskning i, hvordan den biomedicinske udvikling påvirker vores liv. Samtidig er der med bevillingen skabt rum og incitament for at øge de tværvidenskabelige samarbejder mellem humaniora og sundhedsvidenskaberne. Hvorvidt de nye forskningsprojektet direkte vil resulterer i nye indsamlinger og udstillinger må fremtiden vise, men der er næppe tvivl om, at med den generøse bevilling (som vi er med på et hjørne af) vil vi få større viden om sundhed, teknologi, kommunikation og hverdagsliv generelt og dermed skabe dybere forståelse for det, vi allerede har indsamlet og viser i udstillingerne i Bredgade 62.