Museion conceptrecent biomed

Dagbog for begyndelsen på “Biomedicinens nutidshistorie”-projektet

Her er “Sporjournalen” for september – december 2003: On 17. sept: Hanne, Thomas og Frank mødes til 1. møde i Sporhundegruppen. Hanne og Thomas havde skrevet korte oplæg (bilag 1). Almen diskussion om indsamlingspolitikkens formål i forlængelse af kap. 8 i Medicnsk Museions handlingsplan (maj 2003) On 1. okt: Hanne, Frank og Thomas diskuterer i […]

Her er “Sporjournalen” for september – december 2003:
On 17. sept: Hanne, Thomas og Frank mødes til 1. møde i Sporhundegruppen. Hanne og Thomas havde skrevet korte oplæg (bilag 1). Almen diskussion om indsamlingspolitikkens formål i forlængelse af kap. 8 i Medicnsk Museions handlingsplan (maj 2003)
On 1. okt: Hanne, Frank og Thomas diskuterer i rygestuen muligheden for at indsamle mhp vaccination på Statens Seruminstitut. Vi aftaler at fremlægge vores indsamlingsideer på den Medicin- og helsehistoriske dag den 14. november. Vi beslutter at bruge Seruminstituttet som pilotprojekt
On 8. okt: Thomas holder møde med Gert Almind, Novo Nordisk Fonden vedr. en mulig fondsansøgning for at finansiere indsamlingsprojektet.
Ti 21. okt: Frank og Thomas diskuterer indsamlingprojektet med udgangspunkt i udkast til ”letter of intent” til Novo Nordisk Fonden. Projektet skal primært defineres som et forskningsprojekt. Vi diskuterer relationerne mellem forskningsprojektet og den eksisterende organisationen for indsamlng, registrering og bevaring samt projektets personalebehov
On 22 okt: Thomas skriver til Seruminstituttets direktør (bilag 2)
To 23. okt: Thomas indsender ”letter of intent” til Novo Nordisk Fonden (bilag 3)
Fr 14. nov : Hanne, Frank og Thomas holder oplæg om indsamlingsstrategiske overvejelser ved den Medicin- og helsehistoriske dag (bilag 4)
Tidspunkt?: Hanne og Thomas diskuterer at det vil være en god idé at vælge Bartholin-instituttet som pilotprojekt.
Tidspunkt?: Hanne besøger Bartholin-instituttet og taler med * og * (feltnoter =bilag 5)
On 3. dec: Thomas aftaler med Sven Lindenberg at kikke på Fertiliseringsklinikken, Herlev AS som andet pilotprojekt
Tidspunkt?: Hanne og Thomas diskuterer Fertilseringsklinikken, Herlev AS som pilotprojekt
Tidspunkt?: Hanne læser og læser …
Ti 16. dec. Café Oscar: Thomas og Hanne enes om, at Hanne fremover udfærdiger en elektronisk sporjournal med beslutningsreferater fra alle møder med relation til indsamlingsprojektet. Eftersom journalen er elektronisk kan alle tre bidrage – blot skal man huske at sende journalen videre, når man har tilføjet noget. (Eller man kan aflevere sine tilføjelser til Hanne, som så indfører dem i journalen). Så vidt muligt skrives journalen tilbage til tidligere møder.
To 18. dec.: Hanne har mellem den 8. og 18 dec. forgæves forsøgt at få fat i Sven Lindenberg telefonisk. Sender mail den 18., som 29.12. stadig er ubesvaret. (Bilag nr. 6)
Ti 23. dec. : Thomas, Hanne
Samtale i rygerummet på baggrund af Hannes udskrevne noter fra Bartholin Instituttet. Det besluttes at gå videre med dokumentation af BI så hurtigt som muligt – som pilotprojekt mhp. 1) fremlæggelse og diskussion ved torsdagsseminar og 2) fondsansøgning. Beskrivelsen af BI skal munde ud i en feltrapport – ”en overflyvningskortlægning af et institut, der skal flytte” – en polyfon beskrivelse, som peger på alle indgange, muligheder, indikationer af, hvad der er at gå videre med i udstillings-, samlings- og historieskrivningsøjemed. Hvad findes af billeder, genstande og arkivmateriale?
Desuden egen fotodokumentation (digitalkamera) og udvidet beskrivelse. Det aftales, at Hanne udfører max. en uges feltarbejde. Brev + telefonopringning til BI om planer + anmodning om ’feltophold’
Ma 29. dec.: Hanne skriver til BI med anmodning om en uges feltophold (bilag nr. 7a og 7b) fra 5-10. januar. Thomas og Hanne aftaler, at feltnoter fra BI udsendes til akademikergruppen 12. (senest 13.) januar; møde afholdes cirka torsdag den 15. jan.
Ti 30. dec.: Hanne talt i telefon med Rygaard, BI, som er positivt stemt – også mht. til, at vi gerne vil igang hurtigst muligt efter nytår. Han havde dog ikke modtaget brevet – al post går over RH og tager 2 dage om at nå frem.