recent biomed

Faglig forening for dansk STS

(Denne post var oprindeligt publiceret den 16. august, men er genopslået, pga den debat som har udfoldet sig i mellemtiden, se kommentarerne) Invitation til stiftende generalforsamling i faglig forening for STS i Danmark, 16. november 2006. Tema: Bredden og synligheden i dansk STS Science and Technology Studies er et internationalt, multidisciplinært felt, som er i […]

(Denne post var oprindeligt publiceret den 16. august, men er genopslået, pga den debat som har udfoldet sig i mellemtiden, se kommentarerne)
Invitation til stiftende generalforsamling i faglig forening for STS i Danmark, 16. november 2006. Tema: Bredden og synligheden i dansk STS
Science and Technology Studies er et internationalt, multidisciplinært felt, som er i rivende udvikling. Mange danske forskere og forskningsmiljøer beskæftiger sig med STS og STS-relaterede emner. Der er mange gode eksempler på formelt og uformelt samarbejde blandt danske STS-forskere, men med den støt voksende interesse og den stadig bredere anvendelse af STS i Danmark, er der basis for at etablere et nyt forum.

På denne baggrund har en gruppe STS-forskere taget initiativ til at oprette en faglig forening for STS i Danmark med det formål at stimulere kvaliteten, bredden og samarbejdet inden for dansk STS-forskning samt at markere dansk STS tydeligere i nationale og internationale sammenhænge.
Det stiftende årsmøde har til formål at samle repræsentanter for dansk STS og udvikle grundlaget for en dynamisk faglig forening. Alle med interesse i STS er velkomne.
PROGRAM
10.00 – 10.15 Velkomst
v. Torben Elgaard Jensen og Brit Ross Winthereik
10.15 – 12.15 Smagsprøver på dansk STS
Det overskydende æg som biosocialt fænomen
Mette Nordahl Svendsen, adjunkt
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
STS i ingeniøruddannelsen
Ulrik Jørgensen, Lektor
Institut for Produktion og Ledelse,
Danmarks Tekniske Universitet
STS og videnskabskommunikation
Kristian Hvidtfelt Nielsen, adjunkt
Steno Museet, Århus Universitet
En performativ historie: Den elektroniske patient journal
som fremtids-genererende anordning

Casper Bruun Jensen, adjunkt
Institut for Organisation og Arbejdssociologi
Copenhagen Business School
12.15 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 Smagsprøver på dansk STS
Kulturhistorie og STS i etnologisk perspektiv
Tine Damsholt, lektor
Etnologi, Københavns Universitet
NN
14.00 – 14.15 Kaffepause
14.15 – 15.00 Ønsker til foreningen, gruppediskussioner
15.00 – 16.00 Ønsker til foreningen, plenumdiskussion
16.00 – 17.00 Stiftende generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Gennemgang af foreningens vedtægter
3) Fastsættelse af betingelser for medlemskab og kontingent
4) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
5) Valg af revisor
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt
18.30 – Middag i København
Praktiske oplysninger
Deltagelse i årsmødet, frokost og kaffe er gratis
Ved deltagelse i aftenens middag er der egenbetaling på ca. 300 kr.
Tilmelding til årsmødet, middagen og eventuelle beslutningsforslag til generalforsamlingen sendes til Torben Elgaard Jensen på tej@ipl.dtu.dk senest d. 30. oktober 2006
Endelig dagsorden, oplysninger om lokale m.v. udsendes i uge 44.
Foreningen vil i nærmeste fremtid oprette en hjemmeside på adressen www.dasts.dk.
Med venlig hilsen
Arrangørerne:
Torben Elgaard Jensen og Brit Ross Winthereik
Danmarks Tekniske Universitet
Foreningens øvrige initiativtagere:
Casper Bruun Jensen, IOA, Copenhagen Business School
Nis Johannsen, ITU
Peter Lauritsen, IMV & Center for STS-Studier, Aarhus Universitet
Henriette Langstrup Nielsen, Dept. of Health Services Research, Københavns Universitet
Julie Sommerlund, IOA, Copenhagen Business School
Dixi Louise Strand, ITU
Signe Vikkelsø, IOA, Copenhagen Business School