newsteaching

Dansk Medicinsk-historisk Selskab indkalder kandidater til Studenterprisen 2006

Dansk Medicinsk-historisk Selskab belønner hvert år en studenteropgave inden for det medicin- og helsehistoriske område i bredeste forstand, herunder også odontologi og farmaci. Studenterprisen er på kr. 10.000. Præmien kan tildeles en eksamensopgave, f. eks. bachelor- eller OSVAL-opgave, der er blevet bedømt i det år, præmien uddeles i. Dog er specialer undtaget. Både studerende og […]

Dansk Medicinsk-historisk Selskab belønner hvert år en studenteropgave inden for det medicin- og helsehistoriske område i bredeste forstand, herunder også odontologi og farmaci. Studenterprisen er på kr. 10.000.
Præmien kan tildeles en eksamensopgave, f. eks. bachelor- eller OSVAL-opgave, der er blevet bedømt i det år, præmien uddeles i. Dog er specialer undtaget. Både studerende og vejledere kan indstille en opgave til prisen.
Læs nærmere om prisopgaven og indleveringsfrist hos Dansk Medicinsk-historisk Selskab eller kontakt Søren Bak-Jensen.