Uden emne

Dansk Medicinsk-historisk Selskabs Studenterpris 2008

Igen i år uddeler Dansk Medicinsk-historisk Selskab sin Studenterpris til en medicinhistorisk opgave bedømt ved et dansk universitetsstudie i 2008. Prisen er på kr. 10.000. Studenterprisen er indstiftet for at støtte forskerspirer på det medicinhistoriske område i bredeste forstand. Derfor, hvis du har skrevet en opgave om jordemødre i det gamle Rom, Renaissancens forståelse af menneskets […]

Igen i år uddeler Dansk Medicinsk-historisk Selskab sin Studenterpris til en medicinhistorisk opgave bedømt ved et dansk universitetsstudie i 2008. Prisen er på kr. 10.000.
Studenterprisen er indstiftet for at støtte forskerspirer på det medicinhistoriske område i bredeste forstand. Derfor, hvis du har skrevet en opgave om jordemødre i det gamle Rom, Renaissancens forståelse af menneskets anatomi, sundhedsforordninger i 1700-tallets Preussen, kloge mænd og koner på Fyn i 1800-tallet, stiftelsen af Den almindelige danske Lægeforening, alternative behandlingsmetoder i 1020’ernes København, Novo Nordisk, design af Dansk medikoteknisk udstyr efter 1950, elektrochock-behandling, de seneste års debatter om kunstig befrugtning, eller et andet medicinhistorisk emne, så er du sikkert kvalificeret til at deltage i konkurrencen.
Frist for indsendelse af opgaver til Studenterprisen er 31. december 2008. På Dansk medicinsk-historisk Selskabs hjemmeside kan du læse mere om reglerne for deltagelse og om de formelle forhold omkring indsendelse af opgaver. Her kan du også læse de tidligere års vindeopgaver. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Søren Bak-Jensen på stbj@sund.ku.dk.
Dansk Medicinsk-historisk Selskab er stiftet i 1917 og er Danmarks ældste medicinhistoriske forening. Selskabet arrangerer møder og udflugter med medicinhistorisk indhold, og yder økonomisk støtte til konferencedeltagelse osv. Selskabet tilbyder aktuelle medicinhistoriske udgivelser gratis til medlemmerne. Medlemskab koster kr. 200 om året, og kr. 100 for studerende. Læs mere om dette og om selskabets aktiviteter på www.dhms.suite.dk.