Det indsamlede menneske

Det indsamlede menneskeSamlingUdstillinger

Museumsetiske regler

Den internationale museumssammenslutning ICOM, International Council of Museums, definerer et museum som en permanent, almennyttig ("nonprofit") institution med offentlig adgang, som tjener samfundet og indsamler, konserverer, udforsker, kommunikerer og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser til gavn for videnskab, uddannelse og fritid.

Den internationale museumssammenslutning ICOM, International Council of Museums, definerer et museum som en permanent, almennyttig (“nonprofit”) institution med offentlig adgang, som tjener samfundet og indsamler, konserverer, udforsker, kommunikerer og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser til gavn for videnskab, uddannelse og fritid.

ICOM har vedtaget et sæt etiske regler: http://icomdanmark.dk/museumsetiske-regler/.

De anviser forholdet mellem museet og samfundet, og understreger museets pligt til at stille deres samlinger til rådighed for offentligheden og for forskning. Museet skal vise samlingernes betydning som primære vidnesbyrd og gøre dem tilgængelige så frit som muligt. Hvis der skal foretages forskning i samlinger med humant materiale skal det ske i overensstemmelse med professionelle standarder.

Museerne har en vigtig forpligtigelse til at udvikle deres formidling, og til at tiltrække et bredt publikum. Medicinsk Museions udstilling ”Det indsamlede menneske” skal ses i lyset af museets funktion som et kulturformidlingssted, der skal belære og betage publikum.

Det er i denne forbindelse vigtigt at museet er et non-profit organisation, hvor det ikke er udstillingens formål at skabe økonomisk gevinst. ”Det indsamlede menneske” står her i en klar modsætning til de kommercielle udstillinger Körperwelden, Body Worlds og Our Body, der også indeholder konserverede mennesker, eller dele af dem.