Uden emne

Den afmægtige Christian 7. og Medicinsk Museion

Ulrik Langens nye bog om Christian 7. med titlen ”Den afmægtige” (se bl.a. anmeldelser i Politiken og Berlingske) giver anledning til at gøre opmærksom på et smukt relief i Medicinsk Museions auditorium. Bygningen Kongelig Kirurgisk Akademi i Bredgade som huser Medicinsk Museion, blev opført under Christian 7. som en del af Frederiksstaden af arkitekt Peter Meyn og […]

Ulrik Langens nye bog om Christian 7. med titlen ”Den afmægtige” (se bl.a. anmeldelser i Politiken og Berlingske) giver anledning til at gøre opmærksom på et smukt relief i Medicinsk Museions auditorium.
Bygningen Kongelig Kirurgisk Akademi i Bredgade som huser Medicinsk Museion, blev opført under Christian 7. som en del af Frederiksstaden af arkitekt Peter Meyn og fik kunstnerisk udsmykning af billedhuggeren Andreas Weidenhaupt.
Relieffet beskrives således i Weilbachs kunstnerleksikon: ”Chr. 7. bekranser Kirurgisk Akad. (gipsrelief med kronprinsen (Fr.6.) i midten i rollen som beskyttende genius, efter N.A. Abildgaard, opst. 1788 i Anatomisk Inst. auditorium).”  
Den knælende kvinde skal altså opfattes som en personifikation af Kirurgisk Akademi, og den bekransende konge er Christian 7., mens Frederik 6. indtager en meget tilbagetrukken position, til trods for at bestillingsopgaven er afleveret efter kuppet i 1784.
I auditoriet er der endvidere en indskrift på latin med denne formulering: ”Christian VII, Danmarks og Norges konge m.m. grundlagde i omsorg for borgernes helbred dette hus til udødelig hæder for riget i 1787”.
Ved selve den højtidelige indvielse af Kongelig Kirurgisk Akademi 25. oktober 1787 var statens honoratiores med kronprins Frederik, arveprins Frederik (1753-1805) og enkedronning Juliane Marie (1729-96) til stede, men åbenbart ikke den syge konge ifølge beskrivelsen ved Jørgen Koch i skriftet ”ACADEMIA CHIRURGORUM REGIA” udgivet ved 200 års jubilæet.
 Styrkeforholdet mellem den regerende konge og hans søn og efterfølger afspejledes på et tidspunkt ved opstilling af en gipsbuste af Frederik 6. på hovedtrappen uden for auditoriet. Han blev således akademibygningens egentlige velgører.