Nyheder

Den embryologiske forfaldsæstetik

I søndags skrev jeg om de verdensunikke og truede samlinger af embryologiske præparater ved Tornbladsinstitutet i Lund. Det var en appetizer til dagens post … … som handler om en workshop som Institutionen för Konsthistoria och Visuella Studier ved Lunds Universitet arrangerer den 26. -27. januar 2012 med Tornblad-samlingerne i fokus: Första dagen kommer att ha mer av ett medicinhistoriskt […]

I søndags skrev jeg om de verdensunikke og truede samlinger af embryologiske præparater ved Tornbladsinstitutet i Lund. Det var en appetizer til dagens post …
… som handler om en workshop som Institutionen för Konsthistoria och Visuella Studier ved Lunds Universitet arrangerer den 26. -27. januar 2012 med Tornblad-samlingerne i fokus:

Första dagen kommer att ha mer av ett medicinhistoriskt perspektiv i jämförelse med andra dagen där vi möter materialet med ett konstnärligt angreppssätt samtidigt som vi är öppna för även andra sätt att förstå materialet. Denna öppenhet är nödvändig då materialets beskaffenhet är sådan att det svårt att fälla tvärsäkra omdömen. Det är lätt att helt enkelt tystna inför samlingarna (min kursiv!).

Her er det foreløbige program for workshoppen:

  • Bengt Källén, prof. em., forstander for Tornbladinstitutet
  • Annika Berg, Framtidsstudier, Uppsala Universitet: “Om Ivar Broman, mellankrigstidens anatomer och hanteringen av döda kroppar”
  • Solveig Jülich, Idéhistoria, Stockholms Universitet: “Det offentliga fostret: Några historiska kommentarer”
  • Erika Larsson, Konsthistoria, Lunds Universitet: “Animalitet i Rineke Dijkstras New Mothers”
  • Johanna Rosenquist, Konsthistoria, Lunds Universitet: “Dark craft i vetenskapens källare”
  • Moa Goysdotter, Konsthistoria, Lunds Universitet: “Damien Hirsts Pickled Animals – estetisering av djur i formaldehyd och dess konstmarknad”
  • Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, Köpenhamns Universitet: “Förfallets estetik: en utmaning för klassiska vetenskaps-, teknologi- och medicinmuseer”
  • Malin E. Nilsson, konstnär och fotograf: Dokumentation av samlingarna utifrån konsten som undersökande praktik.

Workshoppens indhold er ikke helt fastlagt — så der er stadigvæk mulighed for interesserade deltagere at komme med indspark.
Antallet deltagere er begrænset til 30 personer. For mere information, kontakt PhD-studerende Adam Brenthel, Konsthistoria och Visuella Studier, Lunds Universitet (adam.brenthel@kultur.lu.se)