Uden emne

Den yngre Winsløw og Callisen i auditoriet

Endnu en Winsløw har indtaget sin plads i auditoriet. Og til højre for ham finder vi Heinrich Callisen.

Frederik Christian Winsløw blev født 1752 i København som søn af en medaljør – hans farfars bror var den navnkundige anatom Jacob Benignus Winsløw.
F. C. Winsløw var ved indvielsen i 1787 allerede professor ved Kongelig Kirurgisk Akademi og blev senere hofkirurg (1801) foruden mange andre ærefulde hverv, hvoraf det mest betydningsfulde nok var stillingen som overkirurg ved Det Kongelige Frederiks Hospital.


Frederik Christian Winsløw var i 1801 den første i Danmark som foretog kokoppeindpodning (vaccination mod varioler) efter den metode som Jenner fandt og publicerede i 1798. Winsløw døde ugift i 1811.  


Medicinsk Museion ejer ud over busten også et maleri af denne smukke mand. Skulptøren kender jeg ikke, men maleriet er af Jens Juel og var med i Medicinsk Museions udstilling om læge­por­træt­ter i 2004.   

Maleri Frederik Christian Winsløw

 

Heinrich Callisen

Heinrich Callisen blev født 1740 i Holsten og døde i 1824.

Det er ham der har givet navn til Callisensvej i Hellerup som man på de kanter udtaler på en speciel måde (Callísen).

Han var ved indvielsen af akademiet professor i kirurgi ved Universitetet og dermed en samlende figur i ”Kirurgiens Ophjælpning” som man kaldte det, men blev af de andre kirurger set som en forræder, fordi de ikke ønskede den kirurgiske undervisning lagt under Universitetet. Det var dog retfærdigvis ham og ikke Kölpin der i 1794 blev Generaldirektør for Kirurgien til 1805.  

Callisen var en god forelæser, og det er i hans periode Museions anatomiske præparat af et mandshoved med indfarvede blodkar er fremstillet. 

Han forelæste på tysk, idet mange elever som han selv kom fra Hertugdømmerne og Nordtyskland. Tyske forelæsninger fortsatte sammen med danske til akademiets ophævelse i 1841, så den brogede sproglige situation i København kan fortsat skildres med Chr. Wilsters beskrivelse af forholdene på Holbergs tid (Digtninger 1827):

”Hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom til Bund, / Latin paa Papiret kun malte, / med Fruerne Fransk, og Tydsk med sin Hund, / og Dansk med sin Tjener han talte.”