Uden emne

Design4Science:Biomedicinsk arvesølv og Bohr-effekten

Den ny særudstilling anslår forskellige temaer fra højdepunkter i molekylærbiologiens udvikling siden 1950’erne. Et af temaerne, de ilttransporterende molekyler hæmoglobin og myoglobin, bliver vist i de rum, hvor fysiologen Christian Bohr (1855-1911) havde sin embedsbolig. Hans dominerende forskningsfelt var ilttransporten! Han påviste at blodet, der bliver iltet i lungerne samtidigt lettere skiller sig af med […]

Den ny særudstilling anslår forskellige temaer fra højdepunkter i molekylærbiologiens udvikling siden 1950’erne. Et af temaerne, de ilttransporterende molekyler hæmoglobin og myoglobin, bliver vist i de rum, hvor fysiologen Christian Bohr (1855-1911) havde sin embedsbolig. Hans dominerende forskningsfelt var ilttransporten! Han påviste at blodet, der bliver iltet i lungerne samtidigt lettere skiller sig af med kuldioxiden i lungerne, og omvendt i vævene hvor iltafgiften fra blodet fremmes samtidigt med at spildproduktet kuldioxid letter optages i blodet. Dette fænomen benævnes stadig “Bohr-effekten” i international literatur. Udstillingen anslår, men netop kun anslår, en række højdepunkter fra den biomedicinske forskning, især i Laboratory of Molecular Biology, Cambridge hvorfra klenodier fremvises. Med en medicinsk baggrund kan jeg dog ærge mig over at der ikke flere konkrete oplysninger om arbejdsgangen og tekniken ved frembringelsen af de udstillede billedmæssige repræsentationer. Når man nu alligevel havde foden indenfor … Det fik dog den positive effekt for mig at jeg ved litteraturstudier fik et svagt begreb om hvad den for mig ellers ukendte “konfokale mikroskopi” går ud på og kan bruges til. I stedet for højtidelige citater af forskellige britiske koryfæer synes jeg at man skulle have brugt tekstinholdet på lidt mere konkrete oplysninger. Overgangen fra tegnede og håndlavde tegninger og modeller til det komputergenererede var nok også et tema der var værd at gå nærmere ind i. Personligt har jeg svært ved at forholde mig til design-synsvinklen. Jeg ryger uværgeligt over i det biomedicinske. Jeg fandt dog Daniel Browns interaktive celledeling og celledød både rammende og munter.