Det Kongelige Kirurgiske Akademi

No subject

Det Kongelige Kirurgiske Akademi 225 år

Huset vi bor i fylder år i dag, 25. oktober 2012. Det er nemlig præcis 225 år siden, at Det Kongelige Kirurgiske Akademi med adressen Bredgade 62 blev officielt indviet.

Huset vi bor i fylder år i dag, 25. oktober 2012. Det er nemlig præcis 225 år siden, at Det Kongelige Kirurgiske Akademi med adressen Bredgade 62 blev officielt indviet. Det skete ved en officiel højtidelighed i bygningens høresal, hvor kongehuset var repræsenteret af både Kronprins Frederik (den senere Frederik 6.) og Enkedronning Juliane Marie. At dømme efter beskrivelsen af begivenheden i historikeren Gordon Norries Kirurgisk Akademis historie 1785-1803 (udgivet 1923), var det en noget støvet affære. Programmet bød på en tale på latin fra akademiets 2. professor Alexander Kølpin og opførsel af en kantate komponeret til lejligheden af en pastor Sturm og en kantor Buch. I enevældens ånd er teksten temmelig vidtløftig og roser den siddende konge for hans gavmildhed og klogskab ved at skænke et akademi til folket. Lad os i dagens anledning hæve glasset og synge med:

Tempo di Chorale

Kron med naadigt Velbehag
Himmel, denne Dag!
Vi befale dig vor Sag.

Chor
Naar Kundskabs Glands ei blot forlyster,
Men leder, hielper, qvæger, trøster.
Da skinne Troner selv ved den.
Christian, vor Fader,
Mørket hader,
Og breder ved sit Kongebud
Oplysning ud.
Et oplyst Folk vil Han regiere,
Og det skal huskes til Hans Ære.
At Han var Videnskabers Ven.

Recitativ

Kom, velgiørende Kunst,
Som lindrer Livets Plager,
Og skaber Smil
Selv paa vaandefulde Leie;
Her er det Sæde, Christian dig gav,
Giør det til evig Tid berømt.

Duet
Midt under Qual og Smerter
Af takopfyldte Hierter
Gaae tusind stille Bønner
Fra Kummers blege Sønner
For Ham som skiftet dig  –
Og Himlen dem skal høre,
Og Din Beskytter giøre
Stor, glad og lykkelig.