Uden emne

Det molekylære på museum

’The molecular in the museum’ var et af temaerne på dette års EAMHMS konference, som blev afholdt her på museet i september. Hvordan kan vi udstille små bitte molekylære strukturer, og hvilke metaforer bruger vi til at beskrive en molekylær forståelse af kroppen? Det var nogle af de emner der blev diskuteret i sessionen. Der […]

’The molecular in the museum’ var et af temaerne på dette års EAMHMS konference, som blev afholdt her på museet i september. Hvordan kan vi udstille små bitte molekylære strukturer, og hvilke metaforer bruger vi til at beskrive en molekylær forståelse af kroppen? Det var nogle af de emner der blev diskuteret i sessionen.
Der blev talt om at tættere samarbejde museer og forskningsinstitutioner imellem, ville kunne bidrage med at give de besøgende mere praksisbaseret, frem for teoretisk eller abstrakt, forståelse af molekyler.
httpv://www.youtube.com/watch?v=8suw4kc2I9s
Et andet aspekt der blev taget op, var hvorledes skiftet fra at forstå kroppen som en genetisk kodet tekst til at fokusere på eksistensens materialitet, vil kunne komme museerne — der jo netop har genstanden og den besøgendes fysiske interaktion med lægevidenskaben som omdrejningspunkt— til gode.

Læs de fulde abstracts fra konferencen her. Læs mere om videoklippene fra konferencen og følg med når der kommer nye klip på vores engelsksprogede blog Biomedicine on Display.