Udstillinger

Eksperimenter med lys og skygge

I forbindelse med Medicinsk Museions kommende udstilling, hvor der bl.a. vil blive kastet et blik på fedmekirurgien, planlægger vi at udstille eksempler på det apparatur man historisk set har benyttet i forbindelse med kirurgiske operationer: Anæstesiapparater, respiratorer og en hjerte-lunge maskine. Disse apparater vil blive placeret i en udstillingsinstallation der retter fokus mod kirurgiens maskinelle […]

I forbindelse med Medicinsk Museions kommende udstilling, hvor der bl.a. vil blive kastet et blik på fedmekirurgien, planlægger vi at udstille eksempler på det apparatur man historisk set har benyttet i forbindelse med kirurgiske operationer: Anæstesiapparater, respiratorer og en hjerte-lunge maskine. Disse apparater vil blive placeret i en udstillingsinstallation der retter fokus mod kirurgiens maskinelle hjælpemidler, og som ligeledes udfolder idéen om kroppens mekanismer som maskinelle funktioner.  Vi ønsker at placere apparaterne på en måde, så de fremstår som én samlet ‘krop’ og arbejder desuden med idéen om at adskille denne krops ‘indre’ og ‘ydre’ ved hjælp af skærme med opspændt silikonedug. Når apparaterne belyses indefra kaster de skygger op på silikoneskærmen, der på én gang kommer til at illudere kroppens ‘hud’, hvor apparaternes form antydes som silhouet, samtidig med at de udstillede genstande beskyttes, i overensstemmelse med bevaringsmæssige hensyn.
[flickr id=”7073396443″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”left”]
[flickr id=”6927316026″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”]
For at opnå den optimale visuelle effekt er mange løsningsmodeller blevet efterprøvet. Bl.a. har det været afgørende at finde frem til den helt rette type lyskilde og ikke mindst den rette lysvinkel, i forhold til at fange genstandenes form på bedst mulig måde. Derudover har det været nødvendigt hele tiden at sikre sig, at lysniveauet i installationen ikke bliver for højt, da særligt apparaternes plast- og gummimaterialer risikerer at blive nedbrudt ved for kraftig belysning.
At udvikle og udfolde effektfulde visuelle koncepter, samtidig med at de nødvendige bevaringsmæssige hensyn opretholdes, udgør en væsentlig udfordring i forbindelse med design og produktion af udstillinger. En udfordring der først og fremmest kræver en lang række eksperimenter i forhold til forskellige designløsninger. I de kommende måneder kan I her på bloggen følge med i, hvordan jeg som udstillingsdesigner arbejder, og hvordan disse eksperimenter skrider frem.
[flickr id=”6927317688″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”][flickr id=”7073398981″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”]   [flickr id=”6927317352″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”small” group=”” align=”none”]