Udstillinger

Fedme – hvad er problemet? Kuratoren takker og forklarer

Tale fra Udstillingsåbningen 3. oktober 2012: "Om lidt åbner vi dørene til udstillingen Fedme - hvad er problemet? Men inden vil jeg gerne lige sige et par ord om, hvad det er for en udstilling, og hvordan den er blevet til."

Tale fra Udstillingsåbningen 3. oktober 2012. “Om lidt åbner vi dørene til udstillingen Fedme – hvad er problemet? Men inden vil jeg gerne lige sige et par ord om, hvad det er for en udstilling, og hvordan den er blevet til.
Allerførst vil jeg gerne præsentere udstillingsgruppen: den består af udstillingsdesigner Ane Pilegaard Sørensen, samlingsinspektør Niels Vilstrup, konservator Nanna Gerdes, gæsteforsker Sven Erik Hansen og undertegnede. Det er os fem, det har udgjort grundstammen i arbejdet og som det seneste år har bevæget os ud i en verden af fedmekirurgi og stofskifteforskning, som vi har forsøgt at gøre til en udstilling.
Det har været lidt af en udflugt. Fra begyndelsen vidste vi, at vi gerne ville lave en genstandsbaseret udstilling med fedmeoperationen gastric bypass som omdrejningspunkt. Og vi ville gerne beskæftige os med den nyeste forskning i stofskiftet, som er udsprunget af netop denne operation.

Vi har lavet en udstilling om et nutidigt emne, hvor vores historiske samlinger af genstande ikke umiddelbart var til megen hjælp. Vi vidste også, at det formodentlig ville blive meget svært at finde udstillingsegnede genstande – ikke desto mindre satte vi af sted med ønsket om at finde hvad findes kunne af materiale.
Det har undervejs bragt os i forbindelse med mange forskellige mennesker i mange hjørner af feltet. Listen af personer, der har stillet sig til rådighed og delt erfaring, viden og ressourcer er meget lang, og det vil desværre føre for vidt at takke hver enkel her.

Det har været nærmest rørende og fantastisk inspirerende at opleve den velvillighed, som vi er blevet mødt med rundt omkring. Tusind tak alle sammen.
En særlig tak skal dog lyde til de fire interviewofre, der har sagt ja til at fremstå på film i udstillingen. Også stor tak til Thorkild I. A. Sørensen for dit store engagement i udstillingen, og til professor Jens Juul-Holst, der ikke kunne være her i aften, fordi han er til et stort diabetesmøde i Berlin.

Og så skylder vi ikke mindst en stor tak til overlæge, kirurg Viggo Kristiansen, Hvidovre Hospital, der åbnede døre og porte for os, vi ellers ikke var kommet ind ad. Tusind tak.

Hvad er det så for en udstilling, vi har sat sammen. Ja – på mange måder er det en meget klassisk udstilling, der stiller høje krav til sit publikum. Vi håber, at I vil bruge tid til at kigge på genstandene og forholde jer til de installationer, vi har konstrueret. Genstandsteksterne skal I finde i et hæfte, der hænger ved indgangen. I skal lade jer lede af de enkelte genstande. Se godt på dem og forestil jer, hvad det har med jeres egen krop at gøre.

Vi har kaldt udstillingen Fedme – hvad er problemet?, men forvent ikke en opskrift på, hvordan man får en flad mave. I skal i stedet gå ombord i et case-studie om fedmekirurgi og den nyeste stofskifteforskning. Og som det er kendetegnende for et hvert godt case-studie, giver det basis for at sige noget generelt også. Vi vil gerne pege på sammenhængen mellem vores forståelse af fedme-problematikken og de behandlinger, der bliver udviklet. Og vi vil gerne løfte blikket fra det individuelle slankeprojekt. Det er en kompliceret problemstilling.

Jeg håber, at I kan se, at vi har været vores udstillingsmedie meget bevidst. Vi har valgt et råt og minimalistiske udtryk, der understøtter museumsrummenes stemning og sætter udstillingsgenstanden i centrum. Mange af de udstillede genstande er kendetegnede ved meget små: som klipsemaskinen, der syr mavesækken sammen, eller det stykke tyndtarm, som forskeren har hentet ud og tager vævsprøver fra. Det har krævet en del plads at få dem til at stå frem.

Undervejs er vi blevet optaget af tingenes materiale, udformning og funktion, og det er denne interesse vi har forsøgt at give jer mulighed for at opleve.  Om det lykkedes er svært at vurdere, før vi lukker udstillingen egentlig hovedpersoner – nemlig jer publikum – ind. Det er jer, der skal gøre den sidste del af arbejdet, og med jeres egne kroppe og hoveder skabe en sammenhæng mellem udstillingens mange nedslag.
Rigtig god fornøjelse…”