Uden emne

Er det nu så smart at koordinere ansøgninger indenfor museumsforskning?

Nu har Dansk Center for Museumsforskning fået gang i deres hjemmeside. Centret er et formaliseret samarbejde mellem en lang række institutioner, der har en eller anden form for interesse i museumsforskning: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet; Det Informationsvidenskabelige Akademi; Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet; Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet; Institut for Kommunikation, […]

Nu har Dansk Center for Museumsforskning fået gang i deres hjemmeside.
Centret er et formaliseret samarbejde mellem en lang række institutioner, der har en eller anden form for interesse i museumsforskning: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet; Det Informationsvidenskabelige Akademi; Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet; Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet; Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet; Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet; Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet; Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet; Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet; Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet; og Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet (associeret medlem) — og med professor Kirsten Drotner på Syddansk Universitet som formand (og initiativtager vil jeg tro).
De forstår museumsforskning bredt som forskning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling af denne arv i forhold til fysiske og virtuelle rum — på museer, arkiver og aktivitetscentre inden for naturvidenskab og teknik. Formålet et at bidrage til “den strategiske udvikling af museumsforskningen nationalt og internationalt”, at “stimulere videnskabelig kvalitetsudvikling ved at afholde workshops, seminarer og konferencer” og at “stimulere internationalt samarbejde mellem centret og tilsvarende miljøer og institutioner på nordisk, europæisk og videre internationalt plan”. Man vil også “udvide de økonomiske rammer for museumsforskning gennem koordinering af ansøgninger til råd og fonde”.
Det er et glimrende initiativ og vi må håbe at centret vil kunne bidrage til at udvikle museumsforskningen i landet og at skaffe flere ressourcer til feltet. Men jeg er ærligt talt skeptisk til ambitionen at “koordinere ansøgninger til råd og fonde”. Det betyder jo i klarsprog at politiske og personlige forbindelser vil risikere at få for stor indflydelse på hvilke ansøgninger, der bliver sendt videre i fondssystemet. For at styrke kvaliteten på dansk museumsforskning burde man istedet satse på konkurrens helt fra bunden. Vi ser samme kedelige tendens på universiterne, hvor en del større ansøgninger bliver produceret ved byzantinske interne politiske processer.
PS: Centret inviterer til seminar i København den 6. oktober — om dramatiseret museumsformidling med oplæg af Ingrid Vatne og Connie Svabo — men desværre er tilmeldingsfristen udløbet.