Nyheder

Er du en af vores nye omvisere?

Medicinsk Museion søger fire fleksible omvisere som, i samarbejde med vores nuværende omviserteam, kan varetage museets publikumsfunktioner. Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal være omviser i vores udstillinger, fungere som museums- og kassevagt, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig formidling samt blik for og lyst til at […]

Medicinsk Museion søger fire fleksible omvisere som, i samarbejde med vores nuværende omviserteam, kan varetage museets publikumsfunktioner.
Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal være omviser i vores udstillinger, fungere som museums- og kassevagt, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig formidling samt blik for og lyst til at give vores gæster en god service.
Vi forestiller os, at du:

  • Har to-tre års studier bag dig, gerne inden for en relevant uddannelse
  • Har interesse for museumsformidling inden for sundhed, sygdom, forebyggelse og behandling i et kulturelt, teknologisk og historisk perspektiv.
  • Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer.
  • Har gode mundtlige engelskkundskaber.
  • Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden er varierende og falder både som faste og ad hoc aftalte vagter, der kan ligge både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.
Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere.
Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 4-8 timer/uge med start primo april 2016.
Aflønning i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK § 35 for aktive studerende, der dokumenterer at være indskrevet ved en højere læreanstalt eller ved en mellemlang videregående uddannelse (MVU) på en professionshøjskole eller tilsvarende institution. Timelønnen udgør 115,96-121,64 kr. afhængigt af din anciennitet.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Bente Vinge Pedersen på mail: bvpn@sund.ku.dk eller til administrator Mie Jørgensen på mail: miek@sund.ku.dk.
Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via KU´s Jobportal, senest den 5. februar 2016.
Medicinsk Museion, er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, samlinger og udstillinger.
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.