recent biomed

Er konference om bioteknologiske produkter interessant?

Har den her slags konference (det er tale om et forslag/udkast fra BioCampus og BioTik-sekretariatet) nogen interesse for os vedr. vores nyindsamlingsproblematik? Bioteknologiske produkter – Udfordringerne for virksomhedernes vurderinger og dialog En konference om virksomheders vurderinger af etiske og samfundsmæssige aspekter af bioteknologiske produkter og rammerne for virksomhedernes dialog mellem aktørerne. Baggrund Brugen af bioteknologi […]

Har den her slags konference (det er tale om et forslag/udkast fra BioCampus og BioTik-sekretariatet) nogen interesse for os vedr. vores nyindsamlingsproblematik?
Bioteknologiske produkter
– Udfordringerne for virksomhedernes vurderinger og dialog

En konference om virksomheders vurderinger af etiske og samfundsmæssige aspekter af bioteknologiske produkter og rammerne for virksomhedernes dialog mellem aktørerne.
Baggrund
Brugen af bioteknologi mange steder i offentligheden betragtet som et kontroversielt emne både på medicin- og på landbrugsområdet. Som bioteknologisk virksomhed kan det være meget svært at holde styr på, hvilken betydning de meget forskellige dagsordener i samfundet har eller vil få for virksomhedens produkter.
En række undersøgelser konkluderer, at de etiske og samfundsmæssige aspekter vil få stor og stigende betydning for de krav, der stilles på fremtidens bioteknologiske marked. Hvis danske bioteknologi virksomheder skal være på forkant med morgendagens markedskrav til bioteknologiske produkter, er det derfor nødvendigt at afdække, hvilke etiske styrker og risici, der er ved virksomhedens produkt.
For en række bioteknologiske produkttyper viser de hidtidige erfaringer, at en offentlig accept forudsætter, at virksomhederne indgår i en åben dialog med interessenterne om bl.a. perspektiver, samfundsnytte og risici ved disse anvendelser. Dette gælder i særdeles området bioteknologiske fødevarer, hvor fødevareindustrien i november 2004 meldte ud, at der var behov for en belysning af de etiske aspekter en kvalificering af rammerne for debatten mellem de forskellige aktører (bl.a. forbrugere, forskere og den bioteknologiske industri), og bedre forståelse af de principper og værdier, der ligger til grund for de forskellige opfattelser og holdninger.
Men etiske og samfundsmæssige vurderinger af bioteknologiske produkter rejser en række metodiske problemer. Kan det lade sig gøre i praksis at foretage en rimeligt dækkende risikovurdering og hvad skal vurderingen i det hele taget omfatte og hvorledes kan en vurdering blive omsat i praksis i virksomhedens organisation? Endvidere er spørgsmålet hvilke rammer og forudsætninger der er for en konstruktiv dialog mellem virksomhederne og de øvrige aktører på området?
Konferencens tema og mål
På den baggrund er det overordnede tema for konferencen:
“Hvordan kan de bioteknologiske virksomheder mere systematisk vurdere og tage højde for etiske og samfundsmæssige aspekter i deres produktudvikling?”
”På hvilken måde kan virksomhederne i højere grad foretage en dialog med samfundets interessenter om de etiske og samfundsmæssige aspekter af deres produkter?”
Målet for konferencen er at samle eksperter og interessenter på tværs af traditionelle fagskel og sektorer og få debatteret, hvilke muligheder, der er for at komme videre med udviklingen af både de teoretiske forudsætninger og praksisnære værktøj til virksomhederne, samt hvorledes rammerne for virksomhedernes dialog på området kan udvikles. Konferencen bør derfor rette sig bredt mod beslutningstagere og fagfolk inden for fagområderne bioteknologi, etik, ledelse og politik.
Konferencens opbygning
Første dag – Ekspertwork-shop:
Eksperternes bud på status, perspektiver og udviklingsbehov:
1 dags work-shop for forskere og andre eksperter på området med henblik på at gøre status for de væsentligste initiativer og resultater inden for områderne etiske og samfundsmæssige vurderinger af bioteknologiske produkter, samt virksomheders dialog med interessenter.
Identifikation udviklingsbehov og barrierer inden for tre følgende områder med henblik på opstilling af 5 anbefalinger til videre proces inden for hvert af områderne: 1. Metodiske udfordringer for etiske produktvurderinger; 2. Rammer for dialog med interessenter; 3. Forankring i organisation og relation til andre virksomhedsværktøjer
Anden dag – Konference:
Formiddag: Setting the scene: Præsentation af konferencens tema ved indlæg fra interessenterne, herunder key-note speaker
Eftermiddag: Debat: Outbreaks i tre mindre sessioner med diskussioner af 1. Metodiske udfordringer for etiske produktvurderinger; 2. Rammer for dialog med interessenter; 3. Forankring i organisation og relation til andre virksomhedsværktøjer
Diskussionerne i de tre sessioner tager udgangspunkt i de fem anbefalinger eksperterne har opstillet inden for de tre områder.
Afslutning: Konklusioner på hvilke anbefalinger, der kan udmeldes til offentligheden.
Budget […]
Der nedsættes en styregruppe bestående af :
Københavns Universitet
Forbrugerstyrelsen
KVL
Københavns Handelshøjskole