Uncategorized

Et eksperiment!

Så er det tekniske ved at være på plads. Så til meningen med galskaben. Jeg ser den her weblog som et eksperiment. I ansøgningen til Novo Nordisk Fonden stod det bl.a følgende: Working papers, internal discussions, notes on literature, contacts with other research groups, etc. will be continuously updated on a group weblog, a medium […]

Så er det tekniske ved at være på plads. Så til meningen med galskaben.
Jeg ser den her weblog som et eksperiment. I ansøgningen til Novo Nordisk Fonden stod det bl.a følgende:

Working papers, internal discussions, notes on literature, contacts with other research groups, etc. will be continuously updated on a group weblog, a medium which is more interactive than a conventional webpage (Rodzilla 2002)

Dvs. bloggen er et kommunikationseksperiment — et medium for at øge informationsniveauet og integrationen i projektet. (Det siges at Novo Nordisk Fondens bestyrelse syntes at netop denne detalje i projektbeskrivelsen var specielt spændende!)
Og hele Novo Nordisk-projektet er jo et eksperiment — som det står sammenfatningsvist i ansøgningen:

The aim of this project is thus to use these and similar contributions to the discussion about modes of representations of the past to work out a comprehensive framework for the integration of a historiographical and museological approach to recent biomedicine.

Så jeg ser den her blog som en del af “a comprehensive framework for the integration of” forskning i, indsamling af og udstillinger af biomedicinens nutidshistorie.
Spørgsmål at tage stilling til efterhånden som eksperimentet udvikler sig:
— Hvilke er brugerne? Allerede i dag kan jo alle på Medicinsk Museion læse bloggen. Men hvem er bruger — dvs. hvem har lov at skrive indlæg, kategorisere, oprette links mm. Kun Novo-projektgruppen i snæver mening? Eller dem som vi har kaldt Museion-gruppen? Eller skal alle medarbejdere på Medicinsk Museoin have bruger-status? Pt. er kun Museion-gruppen + Charlotte (i egenskab af Novo-projektets administrator) blevet lagt ind som brugere.
— Skal bloggen kun bruges til faglig diskussion, dvs. som Museion-seminar mellem de “fysiske” seminarer? Eller skal den bruges til alt muligt løst og fast på Medicinsk Museion, herunder “Hjælp, kopimaskinen er gået i stykker igen!” eller “Nu er det vistnok dead-line for aflevering af artikler til årbogen”? Det sidste kræver nok at brugerne er ret disciplinerede med hensyn til at kategorisere sine indlæg (se “Categories” i bjælken på “Write”-menuen og til højre på hovedsiden).
Disse og mange andre spørgsmål vil forhåbentlig løse sig hen ad vejen.
Thomas