Tegning af farvesnit

Samling

Farvearkæologi i auditoriet

Gæsteindlæg af Silje Loa Thrysøe Jørgensen, Kunstlinjen, Konservatorskolen: På vores 3. Semester på Konservatorskolens kunstlinje, lærer vi om arkæologiske bygningsundersøgelser. Kort fortalt handler det om at undersøge en bygnings historie ved at afdække malingen lag for lag på enten væggen, døren, vinduet, karme osv. Derved kan man se hvilke farver bygningen har haft fra tiden […]

Her ses en såkaldt farvetrappe fra døren øverst til højre i auditoriet. På farvetrappen er den øverste farve den nyeste.

Gæsteindlæg af Silje Loa Thrysøe Jørgensen, Kunstlinjen, Konservatorskolen:

På vores 3. Semester på Konservatorskolens kunstlinje, lærer vi om arkæologiske bygningsundersøgelser. Kort fortalt handler det om at undersøge en bygnings historie ved at afdække malingen lag for lag på enten væggen, døren, vinduet, karme osv. Derved kan man se hvilke farver bygningen har haft fra tiden siden den blev bygget og til i dag.

Som en del af vores praktiske undervisning, har vi fået stillet opgaven at ”afdække” auditoriet på Medicinsk Museion ved hjælp af farvetrapper og farvesnit. Målet er at vi til sidst, med alle undersøgelserne fra forskellige strategiske placeringer i rummet, kan ”samle rummet” og derved give et bud på hvordan det har fremstået i forskellige perioder. Fremadrettet vil vores undersøgelser kunne bruges som et led i beslutningstagen vedrørende en restaurering.

Ud over farvetrapperne laver vi også farvesnit. Her ses et farvesnit i mikroskop (forstørret 5 gange).
Når vi har lavet farvesnittene og set på dem i mikroskop, tegner vi dem for på bedst mulig måde at få alle detaljer med. Ved at tegne dem bliver man nødt til at definere lagenes farver og man får derved et mere nuanceret billede af farverne.