Uncategorized

Forskning og livsløb – har kreativiteten en udløbsdato? Debatdag på Medicinsk Museion den 8. oktober.

Et af aldringsforskningens mere komplicerede emner er kompetence og kreativitet set i et livsperspektiv. Hvornår kan man “toppe” – og inden for hvad? Bibeholdes kreativiteten og energien til at tænke nyt gennem hele livet? Og hvad med udviklingen af modenhed og de egenskaber der beskrives med aldringens plusord? Center for Sund Aldring afholder en debatdag […]

Et af aldringsforskningens mere komplicerede emner er kompetence og kreativitet set i et livsperspektiv. Hvornår kan man “toppe” – og inden for hvad? Bibeholdes kreativiteten og energien til at tænke nyt gennem hele livet? Og hvad med udviklingen af modenhed og de egenskaber der beskrives med aldringens plusord?
Center for Sund Aldring afholder en debatdag om emnet:
Tirsdag 8. oktober 2013, kl. 9 – 17.
Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K
Formålet med dagen er, at:

  • Formidle viden om fremherskende traditioner, opfattelser og holdninger til forskning, kreativitet og livskarriere – set i et kulturhistorisk og videnskabshistorisk perspektiv
  • Formidle psykologisk viden, om individuelle forskningspotentialer i livskarrieren, med fokus på krativitet
  • Diskutere eksisterende rammer for forskning, kreativitet og livskarriere, og
  • Diskutere muligheder for bedre sammenspil mellem unge og ældre forskeres aldersrelaterede kompetencer

Debatdagen er delt i en ’unkonference’ om formiddagen, hvor målgruppen er nuværende og kommende forskere inden og udenfor ældreforskningen, og andre fra Akademia med særlig interessere i forskerens livskarriere. Om eftermiddagen et symposium som er åbent for alle interesserede.
Program
09.00 – 12.00 Unconference
Moderator: Jesper Jørgensen
Formålet med ’unconferencen’ er, at skabe et uformelt møde mellem aktive forskere på tværs af fag med interesse i forskerens livskarriere og forskere med livserfaring fra videnskabeligt arbejde. Dette i et åbent forum hvor ideer og kommende projekter kan præsenteres og diskuteres, nye netværk udenfor den etablerede gerontologiske forskning kan opstå og som en perspektivering af eftermiddagens symposium. Eftermiddagens oplægsholdere inviteres som deltagere i unconferencen. Unconferencen er en open source symposiemodel som organiseres og styres af deltagerne selv, som et alternativ til det konventionelle symposium med forberedte præsentationer og modereret panel debat.
Ved tilmelding til unconferencen får kommende deltagere et link til hjemmeside hvor deltagerne kan uploade dokumenter, billeder, deltage i diskussion og forberede diskussioner på unconferencen.
12.00 – 13.00 Frokost for deltagere i unconferencen
13.00 – 17.00 Symposium
Moderator: Henning Kirk
13.00 – 13.05 Velkomst /Carsten Hendriksen, lektor, overlæge, dr. med. KU
13.05 – 13.30 Forsker- og livskarriere i historisk lys /Henning Kirk, aldringsforsker, dr.med.
13.30 – 13.55 Forskerens livsløb – den eksistentielle dimension. Refleksioner med udgangspunkt i nobelprismodtageren Ragnar Granits selvrefleksioner /Thomas Söderqvist, professor, dr.phil.KU
13.55 – 14.20 Kognition og forsker-livskarriere /Erik Lykke Mortensen, professor KU
14.20 – 14.40 Kaffe
14.40 – 15.05 Niels Bohr, forskning og kompleksitet /Finn Aaserud, Ph.D.,Niels Bohr Arkivet, KU
15.05 – 15.30 Ungdomsdyrkelse og aldersfascisme i Akademia/Jesper Jørgensen, ekstern lektor, RUC
15.30 – 15.55 Akademiske livsforløb: Udfordrede karriereveje i videnssamfundet /Bjarke Oxlund, ph.d., postdoc, KU
15.55 – 16.20 Organisation af forskning og forskere i et livsperspektiv /Christian Nissen, cand.scient. & phil. Adjungeret professor CBS
16.20 – 16.55 Paneldebat med oplægsholdere
16.55 – 17.00 Afslutning /Carsten Hendriksen
Registrering
Deltagelse i unconference og symposium er gratis. Deltagelse i begge afdelinger kræver forudgående tilmelding. Unkonferencen foregår på dansk/engelsk og symposiet på dansk.
Tilmeldingsfristen er 1. oktober kl. 12:00
Tilmeld dig unconference og/eller symposiet her.
Featured image: Ernst Mayr (1904-2005), one of the leading evolutionary biologists in the 20th century, published his last book (What Makes Biology Unique? Cambridge University Press, 2004) at the age of 99!
(courtesy: http://www.mrines.com/Miscellaneous/OdeDay/Lunch/Page1.htm)