Uden emne

Forunderlige fødselsprodukter. Foredrag i Historisk Samfund.

Historisk Samfund får på mandag den 15. november besøg af ph.d. stipendiat ved University of Cambridge Signe Nipper Nielsen, der under overskriften: At indsamle naturen: Det forunderlige og singulære i anatomen Thomas Bartholins studier af fødselsprodukter, vil tale om sit projekt. Samfundet præsenterer arrangementet således: En ged, der føder et menneske, en pige, hvis far er en hund, to […]

Thomas_bartholin
Thomas Bartholin

Historisk Samfund får på mandag den 15. november besøg af ph.d. stipendiat ved University of Cambridge Signe Nipper Nielsen, der under overskriften: At indsamle naturen: Det forunderlige og singulære i anatomen Thomas Bartholins studier af fødselsprodukter, vil tale om sit projekt. Samfundet præsenterer arrangementet således:

En ged, der føder et menneske, en pige, hvis far er en hund, to hønseæg, der blev lagt af en kvinde, og en lang række andre mærkværdige historier om fødselsprodukter figurerer i stribevis side om side med andre forunderlige historier i den danske anatom Thomas Bartholins (1616-1680) store mængde af naturobservationer. I den medicinhistoriske kanon optræder Bartholin navnlig i forbindelse med opdagelsen af lymfekarrene i mennesket og som udgiver af sin far, Caspar Bartholins, anatomiske atlas. Men han kan også på en anden og måske mindre oplagt måde ses som bidragyder til den nye empiriske medicin og naturfilosofi, som begyndte at vinde indpas i 1500- og 1600-tallet, netop med indsamlingen af disse for os så usandsynlige historier om menneskekroppens og naturens forunderlige evne til at generere mærkværdige og grænseoverskridende væsener og ting. I foredraget undersøges, hvilken rolle disse forunderlige og enestående beretninger spillede i naturopfattelsen og -erkendelsen i tidlig moderne tid, set gennem Thomas Bartholin som repræsentant for senrenæssancens naturlære. 

Det foregår i Holberg-salen på Det Kongelige Bibliotek. Medlemmer har gratis adgang, men gæsterprisen er 30 kr.