Uden emne

Fra Proteinudstillingen til Sund Aldring

Tusindvis af studerende, ansatte, samarbejdspartnere og gæster i Panum-Bygningen har siden begyndelsen af september 2009 fået ny viden om proteinforskningens udvikling. Det er sket gennem informative tekster og inspiration af de smukke genstande i udstillingen “Primary Substances: Treasures from the history of protein research”, den første udstilling i de nye udstillingsmontrer i vandrehallen. Men alt […]

Stud.mag. Thomas Lund Johansen under nedtagning af Primary Substances
Stud.mag. Thomas Lund Johansen under nedtagning af Primary Substances

Tusindvis af studerende, ansatte, samarbejdspartnere og gæster i Panum-Bygningen har siden begyndelsen af september 2009 fået ny viden om proteinforskningens udvikling. Det er sket gennem informative tekster og inspiration af de smukke genstande i udstillingen “Primary Substances: Treasures from the history of protein research”, den første udstilling i de nye udstillingsmontrer i vandrehallen. Men alt har sin tid, og nu skal proteinmaterialet erstattes med en udstilling om Sund Aldring der laves i samarbejde med Center for Sund Aldring.
I disse dage får alle der går gennem udstillingsområdet et kort blik af de aktiviteter der ligger bag produktionen af en udstilling. En god udstilling kræver mange forberedelser. Der skal være et klart og aktuelt tema og en god udstillingsidé, faglig viden og faglige ressourcer, økonomisk støtte, mulighed for praktisk indretning, inddragelse af arkitekt og designer, et markedsføringsprogram og ekspertise til at udvælge, klargøre og konservere de genstande der skal bruges.
Thomas Lund Johansen får hjælp af stud.mag. Malthe Bjerregaard til at kontrollere det tekniske udstyr
Thomas Lund Johansen får hjælp af stud.mag. Malthe Bjerregaard til at kontrollere det tekniske udstyr

I disse dage tømmes montrerne af medarbejdere fra Medicinsk Museion for genstande der kommer fra museets egne samlinger, men også i stort omfang er lånt udefra. Der er lånt et større antal genstande fra Novo Nordisk History and Art Collection, Carlsberg Laboratory, Carlsberg Arkiv og Uppsala Medicinhistoriske Museum, samt genstande fra andre private firmaer og fra afdelinger på KU. Der er tale om unikke genstande. Genstandene, museets egne såvel som de lånte, er indsamlet og bevaret til forskning og formidling, der skal dokumentere den relevante udvikling og fortælle historie, men de skal også bevares for femtiden. De er blevet renset og hvis nødvendigt konserveret før udstillingen, og skal behandles med forsigtighed både under håndtering, transport og under selve udstillingen. Genstandene er udført i mange forskellige materialer, og en del af dem har tydelige tegn på nedbrydning efter mange års anvendelse og opbevaring. Det kræver konserveringsfaglig viden at sikre, at disse genstande kan anvendes til deres formål og samtidig bevares for fremtiden, samt praktisk erfaring for at kunne håndtere dem uden at der sker skader. Det sidste er der mulighed for at opleve lige nu hvor udstillingen tages ned, og igen når udstillingen Healthy Ageing åbner i begyndelsen af februar.
Det er ikke kedeligt at lave udstillinger
Det er ikke kedeligt at lave udstillinger

Proteinudstillingen har været et godt eksempel på museumsformidling og -udstilling i det offentlige rum. Interessen har været stor og det mærkes tydeligt på alle de spørgsmål der kommer fra de forbipasserende, men vi kan berolige med at der åbner en ny udstilling i forbindelse med Healty Ageing-projektet d. 8. februar.