Genstande fra Holstebro

Museets Holstebroprojekt er officielt afsluttet. Men hvad er det egentlig vi har fået? Herunder, i den tredje og sidste del om Holstebroprojektet, ser vi nærmere på et lille udsnit af samlingen.

Øvelse gør mester


Vi har som regel tillid til, at læger og sygeplejesker har deres på det rene når de skærer, stikker eller på anden vis åbner vores kroppe op, for at fjerne sygdomme og andre dårligdomme. Deres arbejde er hands on. Størstedelen af samlingen fra det tidligere regionshospital i Holstebro er da også genstande, der åbner kroppen op. Men der er også genstande i samlingen, som viser hvordan øvelse, træning og uddannelse også er en del af sygehuset. Nye behandlingstyper og instrumenter bliver opfundet og tilføjet løbende, og det kræver øvelse at opnå de nye færdigheder.


Eksempler på dette er et øvebord til laparoskopioperationer. Bordet er brugt til at øve sig på at udføre kikkertoperationer i bughulen. Gummimembranen øverst skal forestille at være bugvæggen, som kan perforeres af instrumenter. Nederst ses en clips, der kan fastholde et præparat. Et andet eksempel er Marty the surgical simulator. En simulatordukke hvor øjenkirurgen, under uddannelse, har kunnet øve sig på et kunstigt øje, eller et øje fra et kadaver. Vi har også fået et træningssæt til blodtransfusion, hvor man kan øve sig på en kunstig arm og med farvet vand.

Det er ikke kun læger og plejepersonale, som har trænet på sygehuset i Holstebro. Patienter skal lære at leve med sygdomme eller måske (genop)træne efter et behandlingsforløb. Pedalmaskinen til genoptræning er blevet skabt på sygehusets egen tekniske afdeling.

Pedalmaskine

Spillet om drengen Viggo, der har fået diabetes, er et godt eksempel på at sygdom er noget man skal lære at leve med. Spillet formidler diabetes i børnehøjde, og om hvilke fødevarer, der har indvirkning på sygdommen.

Viggo har fået diabetes

Genstanden vi ikke fik med


Med Holstebro Regionshospital som midlertidig arbejdsplads under flytteprojektet, har vi oplevet stedet i forvandling. Vi har zigzagget mellem travle folk i kitler og uniformer, og vi har set stedet blive forladt.


Bygningerne fortæller mindst lige så meget historie, som de folk og de genstande, der har haft deres virke indenfor. Matriklen huser bygninger, høje som lave, som er forbundet med gange og broer. Som knopskydninger er de blevet opført igennem tiden, baseret på rationaler og ideer, der stemte overens med den tid de blev skabt i. Og med den lægefaglighed, der var i tiden, om det så har været tider med tuberkulose, eller tider med moderne laboratorier og medikoteknik.


Hele komplekset er blevet købt af Holstebro Kommune der har lagt store planer. Nogle af bygningerne skal rives ned, og andre skal bygges om til et nyt beboelseskvarter i centrum af byen. Historien om hospitalet tog dog en drejning, da der opstod et akut behov for at huse ukrainske flygtninge i byen i løbet af foråret 2022. Sådanne bygninger har mange funktioner, og historien om det gamle sygehus i Holstebro er endnu ikke færdig.

Tak Holstebro

Den sygehushistoriske samling fra Holstebro er nu i gode hænder hos Medicinsk Museion. Samlingen er blevet digitaliseret og er søgbar i museets database SARA. I første omgang kun for museets ansatte, men på længere sigt vil det blive muligt for den øvrige offentlighed at søge i samlingerne.

Vi skylder en stor tak til det sygehushistoriske selskab i Holstebro for det gode samarbejde. Tak for alle de frivillige timer de har lagt i projektet, og for at have indsamlet alle genstandene igennem årene.

Endelig en tak til Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond for at gøre projektet muligt med støtte.