Museion conceptrecent biomed

Hvad betyder kulturhistorie?

Det tager ikke lang tid at finde ud af, at et af Museions ’catchwords’ er kulturhistorie. F.eks. hørte jeg første uge udtalt, at indsamlingerne foregår med et kulturhistorisk sigte og ikke et f.eks. naturvidenskabeligt. Kulturhistorie er altså vigtigt. Men hvad betyder det egentlig? Da jeg spurgte Thomas om begrebet, påpegede han, at det er et […]

Det tager ikke lang tid at finde ud af, at et af Museions ’catchwords’ er kulturhistorie. F.eks. hørte jeg første uge udtalt, at indsamlingerne foregår med et kulturhistorisk sigte og ikke et f.eks. naturvidenskabeligt. Kulturhistorie er altså vigtigt. Men hvad betyder det egentlig?
Da jeg spurgte Thomas om begrebet, påpegede han, at det er et ”vagt og ret intetsigende begreb. Et 30 år gammelt catchword, som måske forplumrer mere end det oplyser.” Det er jeg helt enig i. ’Kultur’ i det hele taget er så bredt, at det tit mister sin betydning ved at bruges i alt for mange sammenhænge.
Alligevel må det have en mening for Museion. Det bruges i hvert fald, og det bruges ikke i alle mulige brede sammenhænge, men i specifikke sammenhænge, f.eks. indsamling og udstilling/formidling, hvor det får en bestemt betydning. Måske er det bare, som Thomas også påpegede, en måde at definere sig bort fra den gamle lægefaglige tilgang til medicinhistorie til en bredere forståelse af medicinens historie i forhold til samfundsudvikling, kulturen om man vil. Dvs. at begrebet ikke selv har indhold, men bare afgrænser måden at arbejde på fra noget andet. Måske en måde at signalere, at man følger den ’nye museologi’, som der er et andet indlæg om her på bloggen. Dog kommer begrebet så også til at få et indhold, som jeg ser det. Det kommer netop til at dække over noget specifikt, noget, der er defineret ved at have et indhold, der er noget andet end det foregående.
Helt konkret tænker jeg, at dette indhold må vise sig ved indsamlingerne og ikke mindst ved fravalg og kassation. I kasserer genstande ud fra, om de kan bruges til at vise noget kulturhistorisk, som jeg har forstået det. Der må derfor være en eller anden form for definition af, hvad kulturhistorie er. Nu er der mange spørgsmål, der melder sig fra min side, men jeg nøjes med ét: Hvad indeholder kulturhistoriebegrebet for Museion?