recent biomed

Hvad er ‘biomedicin’? Et administrativt-videnskabsetisk svar!

Et tilbagevendende spørgsmål på internseminarerne i august-september har været hvordan ordet ‘biomedicin’ egentlig skal defineres. Foranlediget af et spørgsmål fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved KU, har Den Centrale Videnskabsetiske Komité nu kommet med deres definition: Et biomedicinsk forskningsprojekt defineres i lovens § 7, som et projekt der indebærer forsøg på levendefødte menneskelige individer menneskelige kønsceller, […]

Et tilbagevendende spørgsmål på internseminarerne i august-september har været hvordan ordet ‘biomedicin’ egentlig skal defineres. Foranlediget af et spørgsmål fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved KU, har Den Centrale Videnskabsetiske Komité nu kommet med deres definition:

Et biomedicinsk forskningsprojekt defineres i lovens § 7, som et projekt der indebærer forsøg på levendefødte menneskelige individer menneskelige kønsceller, der agtes anvendt til befrugtning, menneskelige befrugtede æg, fosteranlæg og fostre væv, celler og arvebestanddele fra mennesker, fostre og lignende og afdøde.
Ved et biomedicinsk forskningsprojekt forstås en virksomhed, der er tilrettelagt efter videnskabelig metode, og som tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller til at forebygge, erkende lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herunder at påvirke legemsfunktioner.
Biomedicinsk forskning omhandler primært forskning inden for de lægevidenskabelige fag, den kliniske og den socialmedicinsk-epidemiologiske forskning. Begrebet omfatter, udover forskning af de somatiske sygdomme, tillige de psykiatriske og de klinisk-psykologiske sygdomme og tilstandsformer. Herudover inddrages tilsvarende odontologisk og farmaceutisk forskning under begrebet.
I den bekendtgørelse, der beskriver kravene til information af forsøgspersoner (bkg. om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter) gentages den korte definition, nemlig: “Ved et biomedicinsk forskningsprojekt forstås en virksomhed, der er tilrettelagt efter videnskabelig metode, og som tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller til at forebygge, erkende lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herunder at påvirke legemsfunktioner.”

(citeret fra
http://www.sund.ku.dk/forskning/Anmeldelse_af_biomedicinske_forsøg/svar_fra_cvk.htm)
Er det nogen der bliver klogere af CVK’s svar — fx i forhold til Cambrosio og Keating’s definition af ‘biomedicine’?