Uden emne

Hvad er et kunstobjekt?

Den 28 februar åbner et af mine svenske favoritmuseer, Kalmar Konstmuseum (se tidligere post her), udstillingen “Spridd isolerad konst” som er lavet som en kommentar til et af kunstverdens centrale problemstillinger: Hvad er et kunstobjekt?  Ikke helt uinteressant, når man tager i betragtning at de fleste af vores historiske museumsgenstande er (eller kan betragtes som) kunst- eller kunstindustrielle genstande: […]

Den 28 februar åbner et af mine svenske favoritmuseer, Kalmar Konstmuseum (se tidligere post her), udstillingen “Spridd isolerad konst” som er lavet som en kommentar til et af kunstverdens centrale problemstillinger: Hvad er et kunstobjekt?  Ikke helt uinteressant, når man tager i betragtning at de fleste af vores historiske museumsgenstande er (eller kan betragtes som) kunst- eller kunstindustrielle genstande:

“Utställningen tar sin utgångspunkt i hur ett antal konstnärer och formgivare förhåller sig till (konst-)objektet. Betyder ett (konst-)objekt något i sig? Kan ett objekt i sig bära med sig ett minne, eller en historisk eller politisk implikation? Eller är objektets betydelse något som bara kan existera i en kontext? Eller handlar objekt bara om en yta och att de därför är utbytbara? Själva bruket av objektet förenas i de motsatta uppfattningarna att å ena sidan fungera som något reellt, verkligt och autentisk, i synnerhet i en värld där många känner allt större osäkerhet. Det fysiska objektet blir därmed något att hålla sig fast vid. Å andra sidan ser många individer objektet som något utbytbart där det enda som betyder något är ytan. Det handlar om hur en sak framstår, inte vad det är. Ett synsätt som merparten av varumärkestänkandet går ut på idag. Den fysiska varan med dess bruksvärde är underordnad dess representation på status och personlig identitet. Utställningen kompletteras och inflikas med ett antal sidoperspektiv kring begrepp som massa, relationen konst och design, ytans betydelse, rekonstruktion av kulturella artefakter, lyxprodukter och objektets värde m fl.”

I udstillingen deltager 35 kunstnere og designers (og en professor i erhvervsøkonomi 🙂  Udstillingen er åben indtil 3. maj. Den perfekte søndagsudflugt — der går tog direkte fra Kbh til Kalmar, som i det hele taget en smuk by med bl.a. et oldgammelt slot. Se mere om udstillingen på www.kalmarkonstmuseum.se.