Præperater på Medicinsk Museion

Det indsamlede menneskeSamlingUdstillinger

Hvad er humane præparater?

I Medicinsk Museions nye udstilling ”Det indsamlede menneske” kan du se bevarede dele af mennesker, og i nogle tilfælde hele mennesker. Alle de dele af kroppen der er udstillet i glas, og alle knogler, stammer fra medicinske studiesamlinger, der har været brugt til undervisning og forskning.

I Medicinsk Museions nye udstilling ”Det indsamlede menneske” kan du se bevarede dele af mennesker, og i nogle tilfælde hele mennesker. Alle de dele af kroppen der er udstillet i glas, og alle knogler, stammer fra medicinske studiesamlinger, der har været brugt til undervisning og forskning. De dele af mennesker der er bevaret på denne måde kaldes præparater, og de viser hvordan den raske krop fungerer, og hvordan sygdomme ser ud og udvikler sig.
Alle de dele af kroppen der er brugt til præparaterne er udvalgt af læger, med særlig viden om den normale anatomi og om sygdomme. Præparaterne har derfor oplysninger om hvilken del af kroppen eller hvilke sygdomme de viser, men der er kun i meget få tilfælde oplysninger om den person de er udtaget fra.
Hvis der er tale om et præparat der skal opbevares i væske starter det anatomiske arbejde, når det er beslutte hvad præparatet skal vise. Det kræver stor viden om de anatomiske forhold i kroppen, og mere end almindelig god fingerfærdighed, at fritlægge netop de sener eller små nerver, eller andre anatomiske dele, der skal give præparatet den rigtige faglige værdi. Derefter stabiliseres det humane væv i en fikseringsvæske, og når denne proces er slut, kan det overføres til permanent opbevaring i et glas. 

Samlingernes betydning har skiftet over tid. Da de første samlinger blev oprettet var det ikke blot den bedste, men også den eneste måde, at vise hvordan den normale krop fungerer, og hvordan de forskellige sygdomme kan se ud. Der er gennem de sidste godt 100 år udviklet stadig nye og bedre metoder til at dokumentere og vise den normale og syge krops anatomi. I samme takt er behovet for at bruge bevarede dele af kroppen i den medicinske undervisning blevet stadig mindre, men det er ikke forsvundet helt.
De bevarede del af mennesker der kan ses i udstillingen kommer fra Medicinsk Museions samlinger. Disse præparaterne har mistet deres oprindelige værdi som undervisningspræparater og kan ikke længere bruges i studiesamlingerne. De er derefter blev overført til museets samlinger. De kan nu fortælle en helt anden historie til helt andre mennesker end de gjorde tidligere da de blev brugt af studerende og forskere i studiesalene. Nu er de blevet en væsentlig del af den danske kulturarv og kan bruges i en bred formidling, og dokumentere en del af den udvikling der har bragt den medicinske viden frem til der hvor vi er i dag.