Museion conceptrecent biomedseminars

Indkaldelse til “Museion”-seminar 15. jan. 2004

(Indkaldelse til Museion-seminar torsdag den 15. januar 2004, kl. 14.30-16) Torsdag den 15. januar, kl. 14.30 holder vi det første møde (på mit kontor) i en ny seminargruppe ved afdelingen. Vi har jo allerede flere mødefora, bla. personalemøder, det interne forskningsseminar, Forum for tværfaglig medicinhistorisk forskning, møder i Dansk Medicinhistorisk Selskab mm. Hvorfor endnu et? […]

(Indkaldelse til Museion-seminar torsdag den 15. januar 2004, kl. 14.30-16)
Torsdag den 15. januar, kl. 14.30 holder vi det første møde (på mit kontor) i en ny seminargruppe ved afdelingen.
Vi har jo allerede flere mødefora, bla. personalemøder, det interne forskningsseminar, Forum for tværfaglig medicinhistorisk forskning, møder i Dansk Medicinhistorisk Selskab mm. Hvorfor endnu et?
Jo, nu er vi efterhånden mange herinde, som arbejder med at implementere konceptet bag Museion-planen. Og det ville ikke være så godt hvis idéudviklingen bliver ved med at køre i smågrupper, eller på tomands hånd bag lukkede døre eller nede i rygestuen.
Så tanken er, at det “faste” personale som arbejder med afdelingens universitære kerne-funktioner mødes regelmæssigt for at diskutere fælles principielle problemer.
Feks.:
* opbygningen af registreringsdatabasen og dertil hørende thesaurus-problemer
* hvordan skal den nye hjemmeside opbygges?
* udkast til forskningsansøgninger
* udvikling af nye undervisningstilbud
* nye udstillingsideer
* konserveringspolitiken
* indsamlingspolitiken
* strategi for bogindkøb og tidskriftanskaffelser.
… med mere.
På det første møde vil jeg fremlægge udkast til en større ansøgning til det såkaldte “indsamlingsprojekt”, dvs. realiseringen af kap. 8 i Museion-planen. Skriftligt forberedelsesmateriale vil blive uddelt i slutningen af denne uge eller begyndelsen af næste.
Derefter er det meningen at seminarerne skal holdes ca. hveranden uge, alternerende med det interne forskningsseminar (som altså vil køre videre som hidtil med fremlæggelse af udkast til artikler og bog- og afhandlingskapitler).
Der er allerede nu planlagt et seminar om registreringsdatabasen og vores fælles thesaurus-problemer (Anders), et seminar om pilotindsamlingsprojektet på Bartholininstituttet (Hanne) og evt. et seminar om hjemmesiden (?).
Forslag og ideer til de følgende seminarer kan tages op løbende.
Thomas