Uncategorized

(Ind)samlinger i det 21. århundrede

Seminar om indsamling og kassation på danske museer Fredag 11. marts 2005 Københavns Universitet Amager Auditorium 23.0.50 Læs hele programmet 10.00 – 10.15 Velkomst og introduktion 10.15 – 11.00 Repræsentationens pris – da fundamentet for de moderne museers indsamling blev konstrueret Camilla Mordhorst, adjunkt, Medicinsk Museion I nutidens indsamlingsdebatter diskuteres det ihærdigt, hvad der skal […]

Seminar om indsamling og kassation på danske museer
Fredag 11. marts 2005 Københavns Universitet Amager
Auditorium 23.0.50
Læs hele programmet
10.00 – 10.15 Velkomst og introduktion
10.15 – 11.00 Repræsentationens pris – da fundamentet for de moderne museers indsamling blev konstrueret
Camilla Mordhorst, adjunkt, Medicinsk Museion
I nutidens indsamlingsdebatter diskuteres det ihærdigt, hvad der skal samles ind, og hvor meget museerne er i stand til at rumme, men de færreste tør stille sig spørgsmålet: Hvorfor overhovedet indsamle? Ved de moderne museers grundlæggelse i begyndelsen af 1800-tallet blev det imidlertid ekspliciteret, ikke mindst fordi man talte op imod tidligere fremherskende indsamlingsstrategier. At se nærmere på årene omkring 1800 giver dermed ikke blot mulighed for at belyse hvilket fundament, museernes indsamling i dag bygger på, men viser også, at dette fundament ikke er givet, men kan ændres over tid.
11.00 – 11.45 Museale udskillelsesprocesser i 1800 tallet – kunsten på museum
Britta Tøndborg, museumsinspektør, Statens Museum for Kunst
Siden 1800-tallet har man i kunstmuseumskredse anset det for utopisk at udskille originale kunstværker fra offentlige museumssamlinger. De få eksempler på deaccessionering, der trods alt har fundet sted, har derfor status af museumsfaglige dannelseshistorier, hvis formål det er at beskrive det utænkelige og minde om det uoprettelige – en art modbilleder på museumskulturen. Men sådan har det ikke altid været. I overgangsfasen fra én samlingskultur til en anden, fra ét kunstsyn til et andet, i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet fandt der en hårdhændet udskillelsesproces sted i de kongelige samlinger i København.
11.45 – 12.30 (Ind)samling i mediets tegn
Morten Søndergaard, museumsinspektør, Museet for Samtidskunst
Samlingsarbejdet på Museet for Samtidskunst finder sted på baggrund af den overordnede forskningsplan som fokuserer på fusionsformer indenfor flygtige, tværæstetiske og (inter)mediale kunstudtryk fra 1950 og frem.
Mit oplæg vil baserer sig på samlingsarbejdet med den flygtige og hybride kunst – og nogle af de mange problemstillinger der forbundet med at registrere og bevare denne “timebased art” – eller kunst baseret på “variable media”.
12.30 – 13.30 Frokostpause
13.30 – 14.15 Indsamlingspolitik og –praksis
Annette Vasström, overinspektør, Nationalmuseet
Mål og rammestyring, resultatkontrakter m.m. Også museerne mærker i stigende grad den politiske vilje til en strammere styring af museernes virkeområde såvel i relation til udstillinger som til indsamlings- og kassationspolitikken. Senest har KUAS udmeldt forslag til overordnede mål herfor. Hvilke konsekvenser får dette for museernes praksis i relation til opbygning og vedligehold af samlinger samt til museets brugere? Passer idealerne om den målrettede indsamlingspolitik med museernes erfaringsbaserede praksis?
14.15 – 15.00 Museale dogmer under pres
Frank Allan Rasmussen, museumsleder, Medicinsk Museion
Museumsloven er vores ledestjerne. Med den som pejlemærke anlægger og opretholder vi repræsentative samlinger for herigennem at sikre den nationale kulturarv. Samlingerne er, med andre ord, museernes raison d’être. Men ministerium og styrelse vil nu sætte de bugnende magasiner på slankekur, så der kan skabes overblik og plads til det 21. århundrede. Nøgleordene er: deaccessionering og kassation. Med udgangspunkt i dette paradoks vil jeg lægge op til en diskussion af den museale dogmatik.
Tilmelding
Seminariet er arrangeret af Afdeling for Kunsthistorie og Afdelingen for Etnologi i fællesskab, som et led i udviklingen af et tværfagligt museologisk vidensfelt. Seminariet er åbent for alle, men af plads hensyn bedes interesserede tilmelde sig seminaret hos Rune Gade: runegade@hum.ku.dk