sociale medier

Inflation i kurser og pjecer om sociale medier i sundhedssektoren

At dømme ud fra antallet af kurser og vejledninger om brugen af ​​sociale medier i sundhedsvæsenet, er Danmark nu ved at blive opmærksomme på, at sociale medier også her har et potentiale. Lægeforeningen har netop udgivet en rådgivende vejledning til deres medlemmer om, hvordan man håndterer sociale medier, og Dagens Medicin udbyder i maj måned […]

At dømme ud fra antallet af kurser og vejledninger om brugen af ​​sociale medier i sundhedsvæsenet, er Danmark nu ved at blive opmærksomme på, at sociale medier også her har et potentiale. Lægeforeningen har netop udgivet en rådgivende vejledning til deres medlemmer om, hvordan man håndterer sociale medier, og Dagens Medicin udbyder i maj måned et en-dags kursus om sociale medier i sundhedssektoren. Et næsten identisk halv-dags kursus udbydes af Lif-uddannelse. Her fokuseres på, hvordan medicinalindustrien kan bruge sociale medier i deres kommunikation. Begge kurser har en pris på 2700 kr. per deltager.
En kommunikationsekspert og case stories
De to kurser ligner hinanden i struktur, oplægsholdere – og i pris. Begge starter ud med en general ekspert i sociale medier. Oplægsholderen, Elisabeth Tissot Ludvig kommer ikke fra sundhedssektoren, men har en kommunikationsbaggrund og er direktør for en privat kommunikations- og PR virksomhed med speciale i Health Care og Life Sciences. Elisabeth Tissot Ludvig er også lejlighedsvis blogger hos Ugeskrift for Læger, hvor hun skriver om danske lægers kommunikations- og medie vaner.
Begge kurser er bygget op omkring eksempler på brugen af sociale medier i sundhedssektoren. Således vil forskellige mennesker ifølge programmet fortælle om deres erfaringer med at bruge sociale medier i forbindelse med deres arbejde. Det omfatter en læge som blogger, en forsker i patienters brug af blogs, en sygeplejerske som har brugt sociale medier i rekruttering af personale og en medicinalvirksomheds brug af apps i kommunikationen. Med de forskellige eksempler er målet med de to kurser at øge kendskabet til sociale medier og dets potentiale i den danske sundheds-og medicinalsektor.
Fokus på juridiske spørgsmål, ikke meget videnskabskommunikation
Kurserne og Lægeforeningens pjece bruger begge en del energi på at belyse de juridiske aspekter omkring brugen af ​​sociale medier. På kurserne vil en advokat præsentere de juridiske problemstillinger ved at bruge af ​​sociale medier. Lægeforeningens pjece fokuserer næsten udelukkende på de retlige spørgsmål, og giver råd om, hvad man ikke skal gøre eller skal undgå, når man som læge agerer på nettet. Denne vejledning er helt berettiget og et naturligt emne at være opmærksom på. Men det gælder jo i øvrigt i al kommunikation uanset mediet. Jeg savner dog i pjecen nogle ord om, hvad fordelene ved at bruge sociale medier kan være. Eksempler på hvordan det har bidraget positivt til lægers og andre aktører i sundhedssektorens arbejde ville være godt at have med. Det ville have givet en mere afbalanceret guide, som lige nu synes at været motiveret mest af frygt for de sociale mediers indtog i sundhedssektoren.
Twitter, som jeg selv opfatter som en slags lim, der forbinder de forskellige typer af sociale medier og knytter dem til de traditionelle medier, er kun kort omtalt i kurset tilbydes som tilbydes af Dagens Medicin. Her præsenteres Twitter af stand-up komiker Sebastian Dorset, som bruger Twitter i sit arbejde. Jeg har fuld forståelse for ønsket om, at programsætte noget lidt mere uformelt og let, men set fra mit perspektiv er det en skam, at en sundhedsfaglig tweeter ikke kunne identificeres, eller er fravalgt.
En anden ting, jeg savner i programmet er, hvordan sociale medier kan bruges i forskning og til forskningskommunikation. Forskning er en integreret del af det danske sundhedssystem, og det ville have været naturligt og interessant at have tilføjet de sociale mediers rolle i videnskabelig forskning til programmet. Men det er måske et helt kursus i sig selv …
Alt i alt indikerer pjecen fra Lægeforeningen og de to kurser, at sociale medier i relation til sundhedssektoren er kommet på dagsordnen også i Danmark. Hvis ikke blandt den ældre generation så med stor sikkerhed blandt den yngre generation af læger, sygeplejersker, forskere, folkesundhedseksperter m.fl., som er vokset op med sociale medier som en naturlig del af deres liv.