Uden emne

Kategorier, skeletter og genchip

Ikke for at være selvpromoverende, men jeg er bare vildt begejstret over at se Museions medarbejderes ‘Favourite things’ på youtube. Det er virkelig interessant at se, hvad folk har valgt, og høre de historier, der kommer frem. Og det sætter en masse tanker i gang at blive bedt om at vælge en genstand – også […]

Ikke for at være selvpromoverende, men jeg er bare vildt begejstret over at se Museions medarbejderes ‘Favourite things’ på youtube. Det er virkelig interessant at se, hvad folk har valgt, og høre de historier, der kommer frem. Og det sætter en masse tanker i gang at blive bedt om at vælge en genstand – også efter optagelserne.
For eksempel kom jeg i tanker om en ting mere, jeg tænkte, da jeg så skelettet første gang. Nemlig, at den søgen efter materielle tegn på sociale kategorier, som skelettet repræsenterer, stadig kan ses i dag i nogle sammenhænge. Nogle forskere søger stadig at kategorisere mennesker ud fra biologiske markører, men i stedet for at fokusere på kropsdele eller skeletter har de blot bevæget sig ned i mindre dele af kroppen, fx gener, som de søger at give mærkater og kategorisere. Eksempelvis i den kontroversielle søgen efter såkaldte ‘bøsse-gener‘, eller måske mindre kontroversielt i sundhedsvidenskabelig søgen efter biologiske markører på ‘aldring’ (som i nogle dele af aldringsforskningen forsøges isoleret fra kategorien ‘sygdom’). Der er sket skift i hvilke kategorier, der opfattes som væsentlige at undersøge – og nogle af de nutidige undersøgelser synes mere interessante og frugtbare end andre – men tendensen til at lede efter kategoriers biologiske grundlag synes den samme.
I forhold til de materielle aspekter af denne historie – som Museions samlinger kan illustrere – kan man sige, at der er sket en bevægelse fra skelet til genchip. Der bliver ikke længere sat mærkater på siden af skeletter, nu sidder de på genchippen i stedet! Og ligesom med skelettet kommer genchippen let til at repræsentere hele mennesket, racen, kategorien.
Hvis jeg skulle vælge en ny favourite thing ved jeg godt, hvad det skulle være.