news

Konference om “Medicinhistoria idag”, Nobelmuseet 22. august 2005

Her er indkaldelsen til en endagskonference ved Nobelmuseet i Stockholm den 22. august 2005 — om hvor svensk medicinhistorisk forskning står i dag og hvor den er på vej. Karin Johannisson og Eva Åhrén Snickare skriver: Området medicinhistoria har under de tre senaste decennierna utvidgats dramatiskt och har idag en utpräglat tvärdisciplinär profil kring en […]

Her er indkaldelsen til en endagskonference ved Nobelmuseet i Stockholm den 22. august 2005 — om hvor svensk medicinhistorisk forskning står i dag og hvor den er på vej.
Karin Johannisson og Eva Åhrén Snickare skriver:
Området medicinhistoria har under de tre senaste decennierna utvidgats dramatiskt och har idag en utpräglat tvärdisciplinär profil kring en rad skilda teoretiska, metodologiska och tematiska utgångspunkter. Men också denna ”nya” medicinhistoria kan i ett 30-års-perspektiv historiseras och problematiseras. I mer eller mindre öppen opposition mot en äldre, inomvetenskapligt inriktad framgångshistoria med tyngdpunkt på stora namn och upptäckter kom ämnet från och med 1970-talet att drivas med en ny samhällsanalytisk och social inriktning, en ”underifrånblick” med fokus på bl.a. medikaliseringsprocesser, maktstrukturer och vårdens svaga grupper. Detta sociala perspektiv har i sin tur avlösts av ett kulturhistoriskt. Vad innebär denna utveckling för ämnets ställning och status idag? Hur står vi i relation till 70-talets kritiska perspektiv? Vilka frågeställningar och material uppfattar vi idag som mest angelägna? Har vi i själva verket avlägsnat oss för långt från medicinen själv, de vetenskapliga, begreppsliga och vårdpolitiska fält som vi önskar problematisera just med ett historiskt, kritiskt och humanistiskt perspektiv?
Vi vill inbjuda medicinhistoriskt aktiva forskare till en endagskonferens kring dessa frågor. Syftet är att inventera och diskutera var svensk medicinhistorisk forskning står idag och vart den är på väg. Samtidigt vill vi inbjuda till skapadet av ett nätverk för historiskt-humanistiskt och samhällsvetenskapligt inriktad medicinhistoria. Konferensen, som är kostnadsfri för deltagarna, arrangeras som ett samarbete mellan Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (Karin Johannisson) och Forskningsavdelningen vid Nobelmuseet, Stockholm (Eva Åhrén Snickare).
Tid : månd. 22 augusti 2005 kl. 10-17.
Plats: Källargränd 4, 2 tr., Nobelmuseet, Gamla stan, Stockholm
Anmälan till Ulla-Britt Jansson, Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala, mail: Ulla-Britt Jansson@idehist.uu.se, tel. 018/4711577
senast 1 maj, antalet deltagare är begränsat
Karin Johannisson Eva Åhrén Snickare
Program:

10-12 SESSION I: Medicinhistoriens historia
Karin Johannisson, Uppsala, Modern medicinhistoria – teman och tyngdpunkter
Roger Qvarsell, Linköping, Svensk medicinhistoria – traditioner, problem, perspektiv
Thomas Söderqvist, Köpenhamn, Medicinsk nutidshistoria – en metodologisk utmaning
12-13 Lunch, Nobelmuseets ljusgård
13-15 SESSION II: Idag: Teoretiska och perspektiviska ingångar
Sven Widmalm, Uppsala/Linköping, Medicinhistoria och vetenskapshistoria
Solveig Jühlich, Stockholm/Norrköping, Medicin, medier, historia: Reflexioner och exempel
Anna Prestjan, Örebro, Sociala perspektiv, exemplet tidig svensk alkoholistvård
Ulrika Nilsson. Stockholm, Kön, klass, etc.: Om intersektionalitet och medicinhistoria
Lena Lennerhed, Stockholm, Södertörn, Breddade fält: Sexualitetshistoria
15-15.30 Kaffe
15.30-17.00 SESSION III: Hur går vi vidare?
Eva Åhrén Snickare
18- MIDDAG