news

Kulturarvets Lust & Last

Museologerne fra Umeå inviterer sammen med en række nordiske kolleger til konference om museums- og udstillingskritik. De har indbudt en række udstillings- og mediefolk til at debattere udstillingen som genre og dens udvikling. Jeg tror, det bliver en spændende konference og har selv med lidt held fået mast mig ind med et oplæg. Bemærk i […]

Museologerne fra Umeå inviterer sammen med en række nordiske kolleger til konference om museums- og udstillingskritik. De har indbudt en række udstillings- og mediefolk til at debattere udstillingen som genre og dens udvikling. Jeg tror, det bliver en spændende konference og har selv med lidt held fået mast mig ind med et oplæg.
Bemærk i øvrigt det sidste oplægs titel “Museion, quo vadis? (det kan godt være de er dygtige museologer, men klassiske filologer er de næppe).

Välkommen! till konferensen om musei- och utställningskritik som lärosätet i museologi vid Umeå universitet arrangerar tillsammans med andra nordiska aktörer i slutet av mars i år. Avsikten är att sammanföra tre olika världar: universiteten, media och museerna, i syfte att inspirera till ett djupare offentligt samtal om museernas samhälleliga roll och verksamhet. Vi fäster särskild vikt vid behovet av en mer kvalitativ utställningskritik på detta område.
Konferensen vänder sig till museifolk, vetenskaps- och kulturjournalister, och inte minst till universitetsfolk. Konstarternas kritiker utgår i allmänhet från den egna akademiska fackretsen. Finns det något skäl till att inte kritikerna av kulturhistoriska och historiska museer, och det moderna historiebruket, skulle rekryteras bland historikerna, arkeologerna och etnologerna?
Tid och plats: Umeå den 16-18 mars 2005
Finansiärer: Nordiska Ministerrådet, Nordiska Kulturfonden och Statens historiska museer i Stockholm.
Medarrangörer: Lärosätet i museologi vid Jyväskylä universitet i Finland, Danmarks Nationalmuseum i
Köpenhamn, Museumshöjskolen i Danmark, UKM – Universitetets Kulturhistoriske Museer i Oslo.
Konferenskommittén: Kerstin Smeds, Richard Pettersson, Peter Lundkvist och Torkel Molin. Institutionen för Kultur & Medier, Umeå universitet
Anmälningar tas emot och frågor besvaras av:
Torkel Molin, fil.dr. torkel.molin@histstud.umu.se 090-786 97 39.
Kerstin Smeds, Professor, kerstin.smeds@kultmed.umu.se 090-786 62 63
Avgift: Ingen deltagaravgift.
Anmäl om du önskar samtliga luncher och middagar till ett pris om 900 kr (inkl. 25 % moms). (Anmälan till måltiderna är bindande). Inbetalning sker till universitetets postgiro 15613-3. VIKTIGT! Ange ref.nr. 154017250 och namn/företag. Sista inbetalningsdatum är måndag 28 februari.
Varmt välkommen!
Umeå universitet
Kultur och medier
Program
Onsdag 16 mars: Museerna som public service
Plats: Umeå universitet, Humanisthuset, hörsal G.

9.00-10.30 Kaffe och smörgås. Registrering
10.30 Välkomna! Kerstin Smeds, Professor i museologi, Umeå universitet
10.40 Kunskap, makt och känsla.
Brigitta Svensson, Professor i etnologi, Nordiska museet
11.30 Fega inte ur det vetenskapliga förmedlingsuppdraget för den sockersöta
upplevelsens skull.
Arne Jarrick, Professor i historia, Stockholms universitet
12.00 Lunch – Restaurangen på Hotell Björken
13.00 Samfunnsaktualitet i museene – Pr-stunt,
argeriktfellesskapsromantiseringer og etisk/politiske dilemmaer.
Per B. Rekdal, Utställningschef, Universitetets Kulturhistoriska Museer, Oslo
13.50 Kunnskap, glede og begeistring: Hvem eier historien?
Øyvind Arntsen, Radiojournalist i NRK, Oslo
14.30 Museer, medier, universitet: En blick på Island.
Gudbrandur Benediktsson, Museolog, Island
15.10 Kaffe
15.30 Workshop: ”Museets plats”. Gruppdiskussioner fritt kring temat.
Ta gärna med er egna uppslag, synpunkter och mindre inlägg.
17.30 Workshopåtersamling, rapportering. Hörsal G
19.00 Middag – Hotell Björken

Torsdag 17 mars: Utställningens makt och motstånd
Plats: Umeå universitet, Humanisthuset, hörsal G.

9.00 Museer för glömska eller minne? En kritisk diskurs.
Janne Vilkuna, professor i museologi vid Jyväskylä universitet, Finland
9.40 Museets Musikalitet
Anne Sofie Becker, Utställningskurator, Köpenhamn
10.20 Kaffe
10.40 Det informella lärandet genom eller kring museiutställningen.
Henrik Zipsane, Landsantikvarie, länsmuseet i Östersund
11.20 Reflexiv praxis i utställningsmediet – Ett exempel.
Camilla Mordhorst, Medicinhistoriska museet, Köpenhamn
12.00 Lunch

(OBS! Glöm inte ange i din anmälan om du önskar lunch och middag under konferensdagarna.
Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier, 901 87 Umeå. Telefon 090-786 56 95 (Studieadm.)
www.umu.se/kultmed)

13.00 Krigsminnestaden som samfunnsdebattant.
Leiv Sem, Chef för museet i Falstadsenteret, Levanger, Norge
13.50 Förflutenhetens arenor. Tankar kring arkeologisk musei- och utställningskritik.
Anders Andrén, Professor i arkeologi, Stockholms universitet
14.40 Kaffe
15.00 Workshop: ”Utställningens kritik”. Gruppdiskussioner fritt kring temat.
Ta gärna med er egna uppslag, synpunkter och mindre inlägg.
17.30 Workshopåtersamling, rapportering. Hörsal G
19.00 Middag – Hotell Björken

Fredag 18 mars: Politik & kritik
Plats: Umeå universitet, Humanisthuset, hörsal E.

9.00 Är museer inte värda att kritiseras?
Outi Peisa, Chef för samlingarna vid Helsingfors Stadsmuseum
9.30 Ingela Lind, Konstkritiker, Dagens Nyheter (Rubrik meddelas senare)
10.10 Kaffe
10.40 När den mångdimensionella museiutställningen vill ta plats i den tvådimensionella
tv-rutan.
Leif Jakobsson, Programdirektör, Sveriges Television, Stockholm
11.10 Den kritiska människan.
Anders Björnsson, Vetenskaps- och kulturjournalist, Stockholm
11.50 Lunch
13.00 Vem dansar museerna med?
Kristian Berg, Generaldirektör för Statens historiska museer, Stockholm
13.30 Danse macabre i musernas hus – Del två.
Kerstin Smeds
14.00 Quo vadis, Museion?
Sammanfattande diskussion
Förslag till åtgärder och avslutning
15.30 Kaffe