Uden emne

Kuratering: Safety Information Wash Bottles

Da vi lavede særudstillingen Del og hel. Brudstykker fra biomedicinens tid indsamlede vi et stort antal genstande som det først nu er blevet tid til at se på. Vi var bl.a. så heldige at vi modtog en del genstande fra firmaet NUNC der nu er en del af Thermo Fisher Scientific. Her producerer de forskellige […]

Da vi lavede særudstillingen Del og hel. Brudstykker fra biomedicinens tid indsamlede vi et stort antal genstande som det først nu er blevet tid til at se på. Vi var bl.a. så heldige at vi modtog en del genstande fra firmaet NUNC der nu er en del af Thermo Fisher Scientific. Her producerer de forskellige former for laboratorieudstyr, hvilket er klart relevant for os. Nu er det så endelig blevet tid til at påbegynde kurateringen af de mange genstande. Et udsnit af dem kan ses herunder.

Som man kan se på billedet er der en række forskellige genstande og jeg vil forsøge at behandle nogle af dem her på bloggen. Umiddelbart var de genstande der først fangede min interesse, de små plastikflasker med blåt, rødt og gult låg. Heldigvis er vi i besiddelse af en del produktkataloger fra forskellige producenter af laboratorieudstyr og det gjorde kurateringen betydeligt lettere.
I en af manualerne, fra firmaet Nalgene der har produceret flaskerne, finder vi følgende beskrivelse:

Safety Information Wash Bottles. Designed to help you indentify the hazards associated with solvents and other chemicals commonly used in the laboratory. One style for standard lab chemicals. Another for organic slovents. Both feature silk-screened, easy-to-recognize codes and symbols for identifying chemicals.

Som det kan ses på billedet har vi tre forskellige flasker. Den gule er uden indskrift, på de blå er der skrevet Distilled water H2O og på de røde står der Acetone Ch3COCH3. I de sidstnævnte flasker er tuden støbt ind som en del af flasken og kan således ikke fjernes. Med til de blå og røde flaskerne følger en overskuelig brugsanvisning på 4 sider.
 
Her får vi også begrundelsen for at støbe tuden fast i flasken.

During normal use of volatile solvents in standard wash bottles, vapor pressure builds inside the bottle and has been known to cause leakage from the spout. These wash bottles have been designed to minimize the potential of spout drippage caused by solvent vapor pressure buildup. The unique build-in vent on these NALGENE Wash Botteles allows pressure to be released and keeps solvents inside the wash bottle, not ou your lab bench. 

I brugsanvisningen finder vi også forklaringen på de forskellige farver. Farverne er koder der skal gøre det nemmere for laboranterne at få fat i den rigtige væske.

RED: acetone
WHITE: ethyl alcohol
GREEN: methanol
YELLOW: isopropanol
NATURAL: distilled water
WHITE: sodium hypochlorite

 
Som det desuden kan ses på flaskerne er de alle forsynet med 4 rudeformede felter. Disse felter angiver forskellige risici man bør være opmærksom på. Feltet til venstre (som på acetoneflasken er blåt) angiver heldbredsrisikoen i et nummersystem fra o til 4. 0 er normal material, 4 er deadly. Som man kan se, er acetonen angivet med tallet 1 der står for slightly hazardous. Flasken med destilleret vand scorer et rundt 0.
Den øverste rude, der på acetone flasken er rød, angiver brandfaren. Acetonen har fået tallet 3 og er således i den øvre ende af skalaen fra 0 til 4. Det destillerede vand har, ikke overraskende, fået tallet 0. Vand er, som bekendt, ikke det mest brandfarlige i verden.
Ruden til højre, der på acetoneflasken er gul og bærer tallet 0, er en indikation på det indeholdte stofs reaktivitet. Skalaen er således: 0. – normally stable, 1 – unstable if heated, 2 – violent change may occur, 3 – shock and heat may detonate, 4 – explosive. Hverken acetonen eller vandet udgør her nogen fare.
Den sidste rude angiver om der er yderligere helbredsrisici man bør være opmærksom på. Det er ikke tilfældet med det to flasker der er fremhævet her.
Flaskerne er et stykke interessant hverdagshistorie i stil med det stempel jeg tidligere har omtalt. De er en del af mange laboranters hverdag og bør selvfølgelig også bevares. Nu får de så en plads i samlingerne her på Medicinsk Musieon.