recent biomed

Medicinens nutidshistorie — 4. helse og medicinhistoriske årsmøde, Kbh 2-3 dec. 2005

CALL FOR PAPERS — 4. helse- og medicinhistoriske årsmøde, København, fredag-lørdag 2-3 december 2005 Årets helse- og medicinhistoriske møde handler om “Medicinens nutidshistorie”. Medicin- og helsehistorien er ikke nogen undtagelse fra devisen om at Minervas ugle først flyver i skumringen. De fleste medicin- og helsehistorikere arbejder jo med tidsperioder der ligger uden for de nulevende […]

CALL FOR PAPERS — 4. helse- og medicinhistoriske årsmøde, København, fredag-lørdag 2-3 december 2005
Årets helse- og medicinhistoriske møde handler om “Medicinens nutidshistorie”.
Medicin- og helsehistorien er ikke nogen undtagelse fra devisen om at Minervas ugle først flyver i skumringen. De fleste medicin- og helsehistorikere arbejder jo med tidsperioder der ligger uden for de nulevende historiske aktørers hukommelseshorisont. Men interessen for den medicinske samtidshistorie er stærkt stigende.
Vi er interesserede i alle slags bidrag, der kan belyse aspekter af medicinen i de sidste 50 år. Med “medicin” mener vi (ligesom tidligere årsmøder) sygepleje, farmaci, lægevidenskab, biomedicin, folkesundhedsarbejde, populære forestillinger om sundhed og sygdom, etc.
Vi er åbne for mange forskellige slags tilgange til nutidshistorien. At skrive medicinens nutidshistorie har mange berøringspunkter med andre humanistiske og samfundsfaglige tilgange til medicinen, fx. medicinsk antropologi, medicinsk sociologi, medicinsk filosofi, medicinsk etik, forskningspolitiske studier — og i det hele taget det felt, som kan kaldes “medical science and technology studies”.
Vi ved at der findes mange i Danmark (og nabolandene) der arbejder med disse og lignende emner, så derfor har vi udvidet årets møde til to dage.
Der vil være plads til både lidt længere (35 min + 20 min diskussion) og lidt kortere (15 min + 10 min diskussion) oplæg.
Mødet foregår også i år på Medicinsk Museion i København. Der vil være god tid til kaffepauser og mingling. Der vil blive serveret frokost og alle er velkommen til at tage bøger, artikler og andet relevant materiale med til bogbordet. Det koster 100,- at være med, også for oplægsholdere.
Deadline for et 150-ords abstract er fredag den 16. september. Sendes til undertegnede, cp@mm.ku.dk
Det endelige program vil blive sammensat af arrangørsgruppen, der består af:
Søren Bak-Jensen, Medicinsk Museion, KU
Lene Koch, Sundhedstjenesteforskning, KU
Poul Kruse, Farmacihistorisk Fond, Hillerød
Anne Løkke, Historie, KU
Susanne Malchau, Dansk Sygeplejehistorisk Selskab, og Sygeplejevidenskab, ÅU
Lene Otto, Etnologi, KU
Nils Rosdahl, Dansk Medicinsk-historisk Selskab
Morten Skydsgaard, Steno Museet, ÅU
Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, KU
For yderligere spørgsmål vedr. temaet og programmet, kontakt Søren Bak-Jensen, sbj@mm.ku.dk eller Thomas Söderqvist, ths@mm.ku.dk
Med venlig hilsen,
Charlotte Ploug
Kontorfuldmægtig
Medicinsk Museion
tlf. 3532 3821, cp@mm.ku.dk