Det indsamlede menneske

medical humanities

Medicinsk Museion modtager ny forskningsbevilling fra Carlsbergfondet 

Medicinsk Museion har modtaget en 3-årig forskningsbevilling på 4,2 millioner kroner fra Carlsbergfondet. Projektet, kaldet 'Health Matters', skal bidrage til vores forståelse af komplekse sundhedstilstande.

Medicinsk Museion modtager ny forskningsbevilling 

Lektor Adam Bencard har modtaget en 3-årig bevilling på 4,2 millioner kroner fra Carlsbergfondet til projektet Health Matters – complexity and materiality in the medical museum. Projektet tager afsæt i ny forskning om sundhed og sygdom og spørger: Hvordan kan vi blive bedre til at forstå og snakke om kompleksitet?

De fleste sygdomstilstande i dag er komplekse. De indebærer et sammenspil mellem biologiske, sociale, psykologiske og økonomiske processer på måder, der hele tiden forandrer sig og derfor ikke er til at forudsige. Det kræver nye metoder og tilgange inden for sundhedsforskning, men skaber også en udfordring: Hvordan kan vi tale om sundhed og sygdom på måder, som ikke simplificerer, men giver plads til usikkerhed, nuancer og tvivl?

Health Matters foreslår, at medicinske museer har et sæt værktøjer, der er unikt egnet til at diskutere sundhedskompleksitet: historiske genstande, museets sociale rum samt historisk og kulturel ekspertise. Health Matters udforsker, hvordan mødet med genstande fra medicinhistorien kan hjælpe til en dybere og mere nuanceret forståelse af den sammenflettede natur mellem vores sundhed, kroppe og miljøer.

Bevillingen er under Carlsbergfondets program kaldet Semper Ardens: Accelerate som har til formål at støtte fastansatte lektorer til etablering af selvstændig forskningsgruppe eller forskningsmiljø.