Mindeord for Osler

Mindeord for dr.med. Mogens Osler

Professor emeritus, overaccoucheur, dr.med. Mogens Osler afgik ved døden d. 29. september 2019, i en alder af 93 år. Gennem hele sin faglige karriere ydere han en stor indsats for at skabe gode og trygge forhold for fødende kvinder, og for at udbrede forståelsen af hvor vigtig en åben og målrettet familieplanlægning er.

Professor emeritus, overaccoucheur, dr.med. Mogens Osler afgik ved døden d. 29. september 2019, i en alder af 93 år. Gennem hele sin faglige karriere ydere han en stor indsats for at skabe gode og trygge forhold for fødende kvinder, og for at udbrede forståelsen af hvor vigtig en åben og målrettet familieplanlægning er.

Da Mogens Osler gik på pension i 1996 fortsatte han med at dele ud af sin store faglige viden, nu som konsulent og gæstekurator på Medicinsk Museion.

Med sin faglige viden har Mogens Osler givet et uvurderligt bidrag til Medinsk Museion, og til vores viden om fødselshjælpens udvikling. Han var en stærk drivkraft bag overførslen af Den Saxtorphske Samling, der beskriver fødselshjælpens udvikling i Danmark, til Medicinsk Museion. Samlingen består af humane præparater af fostre, børn og kvindebækkener, et stort antal instrumenter og en fornem bogsamling. Det er en unik samling med international kvalitet.

Mogens Osler brugte gerne sin store faglige viden på området, og formidlede det faglige stof på en inspirerende og pædagogisk måde. Efter Mogens Oslers pensionering kunne de jordemoderstuderende fortsat høre om deres fagets historie, nu på Medicinsk Museion.

En del af sin store viden har Mogens Osler beskrevet i bøgerne Fødselshjælpens historie, 2002, samt i Præventionens og familieplanlægningens historie, 2006. Det omfattende stof er beskrevet med stor indsigt og på en tilgængelig og overskuelig måde.

Mogens Osler deltog aktivt og med klare synspunkter i museets udvikling, altid velargumenteret, og med et smil og et glimt i øjet. Han støttede at alle museets samlinger skulle anvendes mere målrettet, formidlet på et fagligt grundlag og til et langt bredere publikum end tidligere. Han stillede sine faglige kompetencer til rådighed for at museet kunne nå disse mål.

I 1951 afsluttede Mogens Osler den medicinske eksamen og blev dr.med. 10 år senere på en afhandling om børn, der var født af mødre med sukkersyge. Han var overlæge ved gynækologisk afdeling på Rigshospitalet i næsten 30 år og fungerede som overaccoucheur og professor ved Jordemoderskolen. Mogens Osler var foregangsmand for at sikre et godt og trygt miljø for fødende kvinder, og for oplysning om svangerskabshygiejne, prævention og familieplanlægning. Han var kendt som en levende og kompetent underviser, og som chef for Jordemoderskolen var han med til at modernisere uddannelsen.

Mogens Osler har bl.a. været formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, for Mødrehjælpen i København, og han var medlem af Retslægerådet 1977-96. Han har arbejdet for WHO og Danida, og var formand for Foreningen for Familieplanlægning 1983-93, der i dag hedder Sex og Samfund, og som han var æresmedlem af.

Vi vil huske Mogens Osler for hans store indsats.