Uncategorized

Motion påvirker dine gener (sic!)

Sådan lyder overskriften på en artikel på Videnskab.dk, der henviser til et nyt, spændende arbejde udført af forskere fra KU. Den videnskabelige artikel bag arbejdet er netop blevet publiceret i Cell Metabolism og viser interessante fund inden for epigenetik. Men – overskriften på Videnskab.dk er problematisk af flere årsager. For det første er der ikke noget […]

Sådan lyder overskriften på en artikel på Videnskab.dk, der henviser til et nyt, spændende arbejde udført af forskere fra KU. Den videnskabelige artikel bag arbejdet er netop blevet publiceret i Cell Metabolism og viser interessante fund inden for epigenetik.
Men – overskriften på Videnskab.dk er problematisk af flere årsager. For det første er der ikke noget nyt i den. For det andet antyder noget som ikke er sandt. Og for det tredje har den desværre spredt sig som ringe i vandet. Lad mig uddybe:

  1. Når du dyrker motion, udsætter du dine muskler for en række gentagne kontraktioner (sammentrækninger). Dette medfører at musklernes stofskifte ændres bl.a. ved at mængden af visse proteiner øges. I artiklen nævnes eksemplerne PGC-1α, PDK4 og PPAR-γ  – netop fordi at det er velkendt, at disse i muskler påvirkes af motion. Det er en præmisserne for resten af arbejdet. Ikke konklusionen.
  2. Det antydes at generne bliver ændret. Og det er jo selvfølgelig delvist rigtigt. Kemisk set sker der en ændring i og med at en methylgruppe fjernes fra en cytosin-base. Men cytosin forbliver cytosin. Koden og arvemassen er som sådan uændret. Der er desuden tale om en transient ændring. Altså noget forbigående. Det er som om, at man bare så gerne vil vise at motionen nærmest bliver gemt og indkodet i arvemassen, og det kan man jo sagtens håbe på, men det er det indtil videre ikke noget bevis for.
  3. Flere medier (bl. a. Politiken og BT med om muligt endnu værre overskrifter) er hoppet på historien. De har mere eller mindre ukritisk anvendt artiklen fra Videnskab.dk sandsynligvis uden at så meget som skele til den originale videnskabelige artikel. På Videnskab.dk’s side på Facebook faldt jeg desuden over følgende reaktioner:

[flickr id=”6818091860″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”original” group=”” align=”center”]
Kan I se hvad jeg mener? Handler det her arbejde om at lave motionspiller?
Så vidt jeg kan se giver dette ellers glimrende arbejde en mekanistisk forklaring på regulering af gener under motion. Det rigtigt interessante er at reguleringen tilsyneladende er associeret med DNA-methylering, som man ellers hidtil har anset for værende en forholdvist permanent måde at regulere på. DNA-methylering er f.eks. en vigtig del af celledifferentiering. Methyleringen sørger her for, at en given type celler producerer de proteiner den skal og ikke andre. En hjernecelle forbliver en hjernecelle og bliver ikke pludselig til en levercelle. I dette tilfælde kan noget så simpelt som kortvarig motion medføre at methyleringen i muskelcellerne ændres. Resultatet er at visse gener aktiveres og tilsvarende proteiner produceres. Herefter vender methyleringen tilbage til sin oprindelige tilstand.
Hvad der er nyt er altså ikke at motion medfører øget produktion af specifikke proteiner i muskelceller, men måden hvorpå det sker. Som forfatterne til arbejdet selv konkluderer:

“acute exercise leads to transient changes in DNA methylation in adult skeletal muscle. Our finding that the patterns of DNA methylation change in differentiated nondividing somatic cells provides further evidence that the epigenetic marks across the genome are subject to more dynamic variations than previously appreciated.”

Altså, motion medfører kortvarige ændringer i DNA-methylering i muskler. Det tyder på, at epigenetiske ændringer er mere dynamiske end tidligere antaget. Punktum. Principielt har dette ikke så meget med motion eller helbred at gøre, men det gør ikke forskningen mindre interessant. Det er bare en skam, at både journalister, kommunikationsmedarbejdere og (tilsyneladende) forskerne selv hopper på vognen og prøver at sælge historien som “Motion påvirker dine gener”.
Jeg tillader mig at spørge: Vil man gerne gøre folk klogere eller vil man for enhver pris gerne sælge en historie?