Uden emne

Museerne i fremtidens kulturelle landskab — en undersøgelse

Kunstmuseet Arken laver pt. en spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvordan museerne kan sikre sig en central position som aktive medspillere i fremtidens kulturelle landskab. Dvs. spørgsmål som: Er de danske museer på omgangshøjde med den kulturelle udvikling? Hvilke særlige oplevelser kan museerne tilbyde i informationssamfundets brede vifte af oplysnings- og underholdningstilbud? Undersøgelsen (som er […]

Kunstmuseet Arken laver pt. en spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvordan museerne kan sikre sig en central position som aktive medspillere i fremtidens kulturelle landskab. Dvs. spørgsmål som:

  • Er de danske museer på omgangshøjde med den kulturelle udvikling?
  • Hvilke særlige oplevelser kan museerne tilbyde i informationssamfundets brede vifte af oplysnings- og underholdningstilbud?

Undersøgelsen (som er støttet af KUAS) udføres i dialog med danske museer og en række eksterne parter som Getty Research Institute, Getty Leadership Institute, Courtauld Institute, Tate, Københavns Universitet, Århus Universitet m.fl. Den skal munde ud i en rapport og derefter et seminar på Arken i maj 2010.
Her er Arkens følgebrev, hvor de skriver om baggrunden til undersøgelsen:

Museerne og det kulturelle landskab, som de eksisterer i, har ændret sig markant de seneste 20 år. Bevægelsen fra mono- til multikultur, nye undervisningsformer, ændringer i medievaner og forbrugsmønstre samt demokratiseringstendenser, der bringer traditionelle hierarkier og autoriteter under pres, er blot nogle af de faktorer, der stiller nye krav til museerne. De ændrede vilkår kræver, at museerne opdaterer deres selvforståelse i forhold til den omgivende virkelighed.
Samtidig er museerne blevet en markant spiller i oplevelsesøkonomien. Det danske museumsvæsen står i en overgangsfase, hvor museerne bevæger sig i retning af at være dynamiske udbydere af kulturoplevelser. Ifølge Danmarks Statistik havde de danske museer i 2008 10,6 mio. besøgende. Der er altså stor søgning til museerne, men hvad er det, museerne i fremtiden skal tilbyde de mange gæster? Det er af afgørende betydning at spørge til, hvilken rolle museet skal spille i det 21. århundrede; hvordan involverer man offentligheden i museet, og hvordan tjener museet bedst offentlighedens interesser?
Undersøgelsen gælder det samlede danske museumsvæsen og har derfor et bredt fokus på de kunst- natur- og kulturhistoriske museer. Undersøgelsen har et klart tværfagligt sigte og vil bl.a. behandle det potentiale, der kan ligge i innovative samarbejder på tværs af museumskategorier. Dens særlige opmærksomhedspunkter vil være museumsledelse, forskning og formidling. Et fokuspunkt vil desuden være behovet for at nytænke selve museumsoplevelsen ud fra et øget fokus på brugeren.
Som det er nu, er det primært universiteterne, som udvikler teorierne om museets rolle i samfundet. Her har man dog sjældent berøring med den praktiske virkelighed, som museerne navigerer i. Undersøgelsen vil udnytte museumsinstitutionens unikke placering mellem teori og praksis for at sikre et resultat, der sammentænker en teoretisk funderet kulturanalyse med de praktiske erfaringer, som museerne ligger inde med. For at sikre denne synergi vil undersøgelsen inddrage både universitetsforskere og museumsfolk, nationalt og internationalt.

Og her er spørgsmålene (om et par dage vil jeg poste mine svar her på bloggen):

  1. Hvad er museumsvæsenets vigtigste opgave i fremtiden?
  2. Hvad vil være den vigtigste udfordring inden for fremtidens museumsledelse, og hvordan bør museerne agere i forhold til denne udfordring?
  3. Hvad er den vigtigste udfordring inden for indsamling og bevaring i fremtiden, og hvordan bør museerne agere i forhold til denne udfordring?
  4. Hvordan ser du forskningens rolle på fremtidens museum, og hvad kan museerne gøre for at styrke deres forskning?
  5. Hvad er museumsinstitutionens største potentiale i forhold til publikum og formidling, og hvordan udnytter museerne bedst dette potentiale?
  6. Hvilke fremtidige udviklingsmuligheder ser du inden for kuratering af særudstillinger, og i hvilke retninger bør museerne nytænke deres udstillingsformater?
  7. Hvad er den vigtigste fremtidige udfordring i forhold til økonomi og administration, og hvordan bør museerne agere i forhold til denne udfordring?