Uden emne

Museion besøger AUTOPSI

Morten, Jeppe og undertegnede tog for noget tid siden forbi Den Frie Udstillingsbygning (lige ved Østerport st.) for at besøge udstillingen AUTOPSI – mere end 500 anskuelsestavler. Undertitlen på udstillingen er i høj grad rammende. Væggene i udstillingensbygningen var dækkede med anskuelsestavler som de kendes fra tidligere tiders klasselokaler (bruges de i det hele taget stadigvæk?). Tavlerne var organiseret så de […]

Morten, Jeppe og undertegnede tog for noget tid siden forbi Den Frie Udstillingsbygning (lige ved Østerport st.) for at besøge udstillingen AUTOPSI – mere end 500 anskuelsestavler.

s6300790
Morten (tv) og Jeppe i udstillingen

Undertitlen på udstillingen er i høj grad rammende. Væggene i udstillingensbygningen var dækkede med anskuelsestavler som de kendes fra tidligere tiders klasselokaler (bruges de i det hele taget stadigvæk?). Tavlerne var organiseret så de hang samlet i overskuelige temaer. Biologi, historie, bibelkundskab, industri m.m. og fungerede som stumme formidlere af en spændende historie. Og her var vi vist enige om, at vi savnede mere. Selvom tavlerne var interessante i sig selv, var de fuldstændig berøvet deres originale kontekst. Således var der ingen tekst overhovedet i selv udstillingen (udstillingsteknisk set var temaerne dog klart adskilte – det virkede fint). Det er for så vidt ikke noget problem, hvis intentionen var, at tavlerne skulle ses som  rene kunstobjekter og at udstillingen således var en ren kunstudstilling. Noget tyder dog på, at ambitionerne rakte videre. Således kan man på udstillingens hjemmeside læse følgende:  
“Tavlerne repræsenterer tidligere epokers måde at skildre, fortolke og formidle verden på, og udstillingen sætter fokus på visuel betydning og dermed generelt vores syn på billedet som gengivelse af virkeligheden. Integreret i kunstinstitutionens rammer får beskueren mulighed for at rette opmærksomheden om den måde, man dengang og i dag producerer og formidler viden på.”
Det er en dybt interessant problemstilling, men der er ikke meget hjælp at hente for beskueren. Eksempelvis er det ikke klart, hvad begrebet “dengang” dækker over. Eftersom der ikke er skyggen af et årstal eller en hjælpende tekst, overlades det til den besøgende selv, at gætte på, hvilken kontekst tavlerne er fremstillet i. Hvilke metadiskurser var dominerende i den periode som den enkelte tavle opstod i? Tavlerne er nok et billede på tiden men har, efter min mening, svært ved at stå alene.
Det bør dog ikke stjæle fokus fra, at tavlerne er fantastiske objekter i sig selv. De er generelt fantastisk godt udført. Ikke underligt var det de tavler der på en eller anden måde, beskæftigede sig med anatomien, der fængede undertegnede mest (det må vist være en arbejdsskade). Tag eksempelvis de to nedenstående tavler:
s6300796-gjort-mindre1
 s6300797-gjort-mindre2
 Interessante illustrationer af korrekt og forkert arbejdsstilling.                             
Anskuelsestavler der viser den menneskelige anatomi. Flere af disse findes også her på Medicinsk Museion

 

 

 

 

 

 

 

Plante på den ene side - menneske på den anden

 
Et blik gennem udstillingsbygningen
Et blik gennem udstillingsbygningen

HEr en anskuelsestavle der viser huden. Det kunne vel lige så godt være abstrakt kunst?
Her en anskuelsestavle der viser huden. Det kunne vel lige så godt være abstrakt kunst?

Selvom den medicinske relevans er til at overse, blev hvalen her en personlig yndling.
Selvom den medicinske relevans er til at overse, blev hvalen her en personlig yndling
Her ses et udsnit af de historiske anskuelsestavler