Uden emne

Næste nordiske medicinhistoriske møde i Oslo, maj 2011

Det 23. nordiske medicinhistoriske møde vil blive afholdt 25. – 27. maj 2011 (!) på Nasjonalt medisinsk museum / Norsk Teknisk Museum i Oslo. Mødet vil være åbent for bidrag inden for et bredt temaområde, fx. · Studier av kunnskap, også innenfor ulike profesjoner, på det helse- og medisinhistoriske området. Grenseoppganger mellom helse- og medisinhistoriske […]

Det 23. nordiske medicinhistoriske møde vil blive afholdt 25. – 27. maj 2011 (!) på Nasjonalt medisinsk museum / Norsk Teknisk Museum i Oslo. Mødet vil være åbent for bidrag inden for et bredt temaområde, fx. ·

Studier av kunnskap, også innenfor ulike profesjoner, på det helse- og medisinhistoriske området.
Grenseoppganger mellom helse- og medisinhistoriske kunnskapsfelt og andre
kunnskapsfelt.
Innsamling og bruk av muntlig kildemateriale innenfor helse- og medisinhistorie.
Medisinske bilder. Bildediagnostikk, utvikling og bruk av ulike visuelle framstillinger
og framstillingsmåter.
Kunnskapshistorie innenfor nevrologi og hjerneforskning.

Men andre forslag er ok. Deltagerafgift ca. 1600 kroner. Flere oplysninger fra Olav Hamran, Nasjonalt medisinsk museum, medisin@tekniskmuseum.no.