Samling

Nye museumsmagasiner 1

Vandskade og nyt Panumtårn Formålet med at opbygge og vedligeholde museale samlinger er at genstandene skal kunne bruges til forskning eller formidling. Det kræver mange ressourcer at indsamle, kuratere, registrere, bevare og opbevare museumsgenstande så det er vigtigt at de enkelte genstande kan bruges til disse formål. Den enkelte genstand skal kunne repræsentere en udvikling […]

Vandskade og nyt Panumtårn
Formålet med at opbygge og vedligeholde museale samlinger er at genstandene skal kunne bruges til forskning eller formidling. Det kræver mange ressourcer at indsamle, kuratere, registrere, bevare og opbevare museumsgenstande så det er vigtigt at de enkelte genstande kan bruges til disse formål. Den enkelte genstand skal kunne repræsentere en udvikling eller betydning som har relevans for de aktiviteter der udføres på ejerinstitutionen. Men genstanden skal også opbevares så vi kan finde den og være i en tilstand så den kan bruges.

Det har været aktuelt for os, for tusindvis, ja faktisk 10-tusindvis, af museumsgenstande måtte reddes, tørres og flyttes fra museets kældre i Bredgade efter det store skybrud i København for et år siden. Nogle genstande kunne ikke reddes, men apotekerinstrumenter, røntgenapparater, nyere og ældre udstyr til diagnose og behandling, skeletter fra Æbelholt Kloster, billeder, arkivalier, film og meget mere blev reddet efter en storstilet indsats. Samlingerne kunne ikke komme tilbage i kældrene og vi måtte hurtigt finde ny opbevaringsmulighed.
Efter en omfattende 1-hjælp for at tørre og rense de vigtigste og mest følsomme dele af den sundhedsvidenskabelige kulturarv, blev de mange museumsgenstande flyttet til midlertidig opbevaring i lokaler ved Panum Bygningen på Blegdamsvej. Der var kun tale om midlertidig opbevaring fordi området indgår i byggeprojektet hvor Panum Bygningen skal udvides. Der skal etableres af en stor ny tårnbygning, der kan give tiltrængt plads til udvidelse af det sundhedsvidenskabelige fakultet.


 
Nu startede opgaven med at finde nye magasiner der er egnede til opbevaring af museumsgenstande. Efter lange og vanskelige forberedelser fik vi tilbudt nogle tomme hestestalde på det tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Hestene flyttede for nogle år siden da Institut for Produktionsdyr og Heste flyttede fra Frederiksberg til Tåstrup. Her startede opgaven med at gøre lokalerne klar til opbevaring af de mange museumsgenstande inden gravkøerne skulle i gang med at gøre klar til det nye Panum-tårn.
Fortsættelse følger …